Thông báo tuyển sinh Trung cấp Y Dược Hà Nội năm 2018
Trang chủ / Trung Cấp Y Dược Hà Nội

Trung Cấp Y Dược Hà Nội

Trung cấp Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018 theo hình thức xét tuyển học bạ từ bậc THCS trở lên, thời gian đào tạo trong hoặc ngoài giờ hành chính. Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng chính quy, đồng thời được phép liên thông lên Cao đẳng, Đại học Y Dược khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tuyển sinh liên thông nhóm ngành sức khỏe hiện hành.