Thời khóa biểu
Home / Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp VTL162402

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VTL162402 Thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30. Đối với các môn thực hành: Sinh viên đi học đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài. ************** Môn: Vật lý đại cương – lý sinh Sáng + chiều 24,25/09; 01,02/10/2022 Học online Môn Các …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VTL143001

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VTL143001 ****** Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h15. • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành. ***** Lịch tập trung: …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VXN143001

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VXN143001 ****** Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h15. • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành. ***** Lịch tập trung: …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VDD143001

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VDD143001 ****** Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h15. • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành. ***** Lịch tập trung: …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VDS143001

4.3 03 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VDS143001 ****** Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h15. • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành. ***** Lịch tập trung: …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VTL161301

4.5 02 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp: ITL161301 ******** Môn: Giáo dục quốc phòng – An ninh Thời gian: Sáng + Chiều: 04/06,05/06/2022 Học online Môn: Chính trị Sáng + Chiều: 11/06,12/06/2022 Học online Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch Sáng + chiều 19,25,26/06/2022 (học online) Môn: Chính trị (lần 2) Sáng + Chiều: 02/7, …

Read More »