Lớp Cao đẳng Điều dưỡng
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Điều dưỡng

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng

Thời khóa biểu lớp VDD143001

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VDD143001 ****** Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h15. • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành. ***** Lịch tập trung: …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VDD123001

5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp VDD123001   Lịch khai giảng: Khai giảng ngày 15/09/2020 – Tại phòng 203 – Thời gian từ 8h00 đến 11h00. Lưu ý cho sinh viên: • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30. • Các buổi học thực hành …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VĐD1001

3.7 03 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD1001 Thời gian Khai giảng: Buổi sáng từ 8h – 11h ngày 25/07/2018 tại Phòng 203. 1/ Môn Y Đức: Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 26/7, 30/7, 1/8, 3/8, 7/8, 9/8/2018. Địa điểm: Phòng 203. 2/ Môn Giáo …

Read More »

Thời khóa biểu lớp VĐD0901

2.8 05 KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD0901 Thời gian Khai giảng vào 7h30 đến 11h30 ngày 20/07/2017/ 1. Môn học Tâm Lý Y Đức: Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/7, 24/7, 26/7, 28/7, 1/8, 3/8, 8/8. Địa điểm: Phòng 203. …

Read More »