Tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu tại Hà Nội năm 2019
Trang chủ / Trung Cấp Y Dược Hà Nội / Trung cấp Vật lý trị liệu

Trung cấp Vật lý trị liệu

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng học tại Hà Nội năm 2019, thời gian đào tạo trong hoặc ngoài giờ hành chính.