Tổng hợp tất cả các khối thi - tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018
Home / Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 / Tổng hợp tất cả các khối thi – tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018

Tổng hợp tất cả các khối thi – tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018

Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học năm 2018 xuất hiện thêm một số tổ hợp môn mới, dưới đây là tất cả các khối thi – tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018.

Tổng hợp tất cả các khối thi - tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018

Tổng hợp tất cả các khối thi – tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2018, bên cạnh việc ôn luyện và nắm chắc kiến thức, thí sinh cần nắm được thông tin tất cả các khối thi xét tuyển Đại học – Cao đẳng năm 2018.

Giữ nguyên phương thức thi THPT quốc gia như năm 2017

Theo thông tin từ Bộ GĐ&ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 vẫn sẽ giữ ổn định phương thức tổ chức các bài thi, môn thi như năm 2017, kết quả thi sẽ được dùng để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Theo giảng viên Ngô Thị Minh Huệ, ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội, tổ chức bài thi và các môn thi được giữ ổn định như năm 2017, điều này có nghĩa là bên cạnh các bài thi độc lập vẫn có 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (gồm 3 môn thành phần: Lịch sử – Địa Lý – Giáo dục công dân) và Khoa học tự nhiên (gồm 3 môn thành phần: Vật lý – Hóa học – Sinh học).

Nhằm tạo thuận lợi cho việc xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành của các trường Đại học, Cao đẳng, bài thi tổ hợp sẽ có điểm chung của toàn bài và điểm của từng môn thành phần, được chấm theo thang điểm 10. Phương án này sẽ được giữ ổn định ít nhất là đến năm 2020.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 về cơ bản phương thức tổ chức vẫn như năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 về cơ bản phương thức tổ chức vẫn như năm 2017

Tất cả các khối thi – tổ hợp môn xét tuyển Đại học năm 2018.

Ngoài các tổ hợp môn xét tuyển truyền thông, năm 2018 sẽ có thêm một số tổ hợp môn xét tuyển Đại học mới. Theo tổng hợp của ban tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, các tổ hợp môn xét tuyển cụ thể bao gồm:

Khối A00: Toán, Vật lí, Hóa học, A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh, A02: Toán, Vật lí, Sinh học, A03: Toán, Vật lí, Lịch sử, A04: Toán, Vật lí, Địa lí, A05: Toán, Hóa học, Lịch sử, A06: Toán, Hóa học, Địa lí, A07: Toán, Lịch sử, Địa lí, A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân, A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân, A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân, A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân, A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội, A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí, A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân, A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội, A18: Toán, Hoá học, Khoa học xã hội.

B00: Toán, Hóa học, Sinh học, B01: Toán, Sinh học, Lịch sử, B02: Toán, Sinh học, Địa lí, B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn, B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân, B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội, B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh.

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, , C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí, C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học, C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí, C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, C07: Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử, C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh, C09: Ngữ văn, Vật lí, Địa lí, C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử, C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử, C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa, C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội, C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân.

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga, D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp, D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung, D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức, D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật, …

Tuyển sinh Cao đẳng Dược chỉ cần tốt nghiệp THPT

Tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2018 chỉ cần tốt nghiệp THPT

Các tổ hợp môn thi theo khối truyền thống các ngành năng khiếu.

H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2, H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ, H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu, H03: Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu, H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu, H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu, H06: Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật, H07: Toán, Hình họa, Trang trí, H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật, K01: Toán, Tiếng Anh, Tin học,

M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu, M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa, M09: Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát), M10: Toán, Tiếng Anh, NK1, M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh, M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu, M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán, M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh, M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý, M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử, M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán, M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh, M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý, M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử, M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán, M23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh, M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý, M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử.

N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2, N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật, N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ, N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn, N04: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu, N05: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu, N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn, N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn, N08: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ, N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ, R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí, R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, R03: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, R04: Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật, R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông, S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2, S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2.

T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT, T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT, T02: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT, T03: Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT, T04: Toán, Lý, Năng khiếu TDTT, T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu.

V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật, V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật, V02: VẼ MT, Toán, Tiếng Anh, V03: VẼ MT, Toán, Hóa, V05: Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật, V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật, V07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật, V08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật, V09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật, V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật, V11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật.

Ban tuyển sinh văn bằng 2 Cao đẳng Dược tổng hợp.

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913