Thời khóa biểu lớp VĐD0901

Pin It
Trang chủ / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Điều dưỡng / Thời khóa biểu lớp VĐD0901

Thời khóa biểu lớp VĐD0901

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD0901

Thời gian Khai giảng vào 7h30 đến 11h30 ngày 20/07/2017/

1. Môn học Tâm Lý Y Đức:

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/7, 24/7, 26/7, 28/7, 1/8, 3/8, 8/8.

Địa điểm: Phòng 203.

2. Môn học Chính trị 1: 

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 21/7, 25/7, 27/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8, 9/8.

Địa điểm: Phòng 203.

3. Môn học Giáo dục Thể chất:

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017

Địa điểm: Phòng 203.

4. Môn học Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 10/8, 15/8, 17/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 1/9, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

5. Môn học: Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I).

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 29/8, 31/8, 6/9, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 26/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

6. Môn học Dinh dưỡng tiết chế:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 6/10/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

7. Môn học:Tin học.

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/10, 16/10,18/10, 20/10,  24/10, 25/10, 31/10, 3/11, 7/11/2017

Địa điểm: Phòng 203.

8. Môn học: Sinh học di truyền:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 8/11, 15/11, 16/11, 20/11, 21/11, 22/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

9. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 23/11, 29/11, 5/12, 13/12, 20/12, 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

10. Môn học Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý).

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 24/11, 27/11, 30/11, 1/12, 4/12, 6/12/2017

Địa điểm:

11. Môn Tin học (lần 2)

Học vào các ngày: sáng 25/11, chiều 25/11, sáng 26/11, chiều 26/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (lần 2)

 • Lý thuyết: sáng 2/12, chiều 2/12, sáng 3/12, chiều 3/12, sáng 4/12, sáng 6/12/2017.
 • Thực hành: sáng 7/12, sáng 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2017

13. Môn Tâm lý Y đức (lần 2):

Thời gian: sáng 10/12, chiều 10/12, sáng 11/12, sáng 12/12/2017.

14. Môn Giáo dục thể chất (lần 2): 

Thời gian: sáng 14/12, sáng 15/12, sáng 16/12, chiều 16/12/2017.

15. Môn Dinh dưỡng tiết chế (lần 2):

Thời gian: sáng 18/12, chiều 18/12, sáng 19/12, chiều 19/12/2017.

16. Môn chính trị 1 (lần 2).

Thời gian: sáng 21/12, sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 25/12, chiều 25/12/2017.

17.Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2):

Thời gian: sáng 27/12, chiều 27/12, sáng 28/12, chiều 28/12/2017.

18.Môn Sinh học di truyền (lần 2):

Thời gian học: sáng 17/12, chiều 17/12/2017.

LỊCH HỌC LẠI.

 • Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (Lý thuyết): sáng 23/12, chiều 23/12/2017.
 • Môn Giáo dục thể chất: sáng 21/12/2017, chiều 21/12/2017
 • Môn Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 29/12, chiều 29/12/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lưu ý: Sinh viên đi thi yêu cầu mang theo thẻ sinh viên.  ĐÚNG 13H SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 202
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyền tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) tại phòng 202
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng tiết chế tại phòng 202

LỊCH HỌC KỲ II

1.Môn Hóa Sinh:

– Lý thuyết:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 29/1, chiều 30/1/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

2.Môn Pháp luật:

Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 31/1, 1/2, 2/2, 5/2, 6/2, 7/2/2018
Địa điểm: Phòng 203.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018:

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 Đinh Dậu – đến hết ngày 08/01/ Mậu Tuất).

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2018.

Thông tin chi tiết: Download tại đây.

3. Môn học: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/2, 27/2, 28/2, 1/3, 2/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 13/3/2018.
Tại phòng: 203.

– Thực hành:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 14/3, 15/3, 16/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2018.
Tại phòng: 103.

4. Môn Hóa Sinh (ôn tập): 
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h ngày: 28/3/2018
Tại phòng 203.

5. Môn Vật lý đại cương.
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/03, 30/03, 5/04, 06/04, 09/04, 10/04, 13/04, 16/04, 17/04, 19/04, 20/04, 03/05, 11/05/2018 .
Tại phòng: 203.

6. Môn Dược lý.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 27/3, 29/3, 3/4, 4/4, 11/4, 23/4, 26/4, 27/4, 2/5, 4/5/2018.
Tại phòng 203.

– Thực hành:

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 14/5/2018.
Tại phòng 305.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

+ Sáng 14/05/2018:
07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng phòng 203
09h30 -11h00:Y đức phòng 203
+ Chiều 14/05/2018:
13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền . phòng 203
15h30 -17h00: Chính trị phòng 203
+ Sáng 15/05/2018 :
07h30 – 09h00 Dược liệu 1(Dược) phòng 203 –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) . phòng 203
09h30 -11h00:Hóa học phòng 203
+ Chiều 15/05/2018:
13h30 – 15h00 : Giải phẫu sinh lý phòng 203 .
15h15 -16h45: Tin học phòng 203.
17h00- 18h30 :Giáo dục thể chất phòng 203.

—–

7.Môn Chuẩn đầu ra tin học:
Thời gian: từ 13h30 – 17h30 các ngày 17/5, 18/5, 21/5, 22/5/2018.
Phòng: 203.

8. Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 21/5, 22/5, 23/5, 24/5/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng 203

9.Môn Dược lý học phần lý thuyết (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: vào Sáng 28/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 28/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

10.Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203

11.Môn Hóa Sinh (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 30/5, 31/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 30/5, 31/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

12.Môn Chính trị 2:

Thời gian học: chiều 1/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

13.Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học: chiều 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 25/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • Ngày 18/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 203.
 • Ngày 19/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 203.
 • Ngày 20/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 203.
 • Ngày 21/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn dược lý tại phòng 203.
 • Ngày 22/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Điều dưỡng cơ sở 1 tại phòng 203.

———————

14.Môn Xác suất – Thống kê Y học:
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 28/6, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7/2018.

Phòng: 203.

15.Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế:
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 6/7, 9/7, 11/7, 18/7, 20/7, 23/7/2018.
Phòng 203.

Lịch nghỉ hè

Sinh viên nghỉ hè từ 25/07/2018 đến 03/09/2018

16. Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 4/9, 6/9, 10/9, 12/9, 14/9, 17/9/2018.

Phòng: 302.

17. Môn Y học cổ truyền:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:5/9, 7/9, 19/9, 27/9, 2/10, 3/10, 4/10, 9/10, 11/10/2018.

Phòng: 302.

18. Môn Sinh lý bệnh:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 28/9/2018

Phòng: 302.

19. Môn Sức khoẻ – Nâng cao SK và hành vi con người:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:1/10, 5/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018

Phòng: 302.

20. Môn Dịch tễ các bệnh truyền nhiễm:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:18/10, 22/10, 25/10, 30/10, 1/11, 7/11/2018

Phòng: 302.

21. Môn Điều dưỡng cơ sở II::

Thời gian học:

– Lý thuyết: buổi chiều các ngày: 16/10, 17/10, 19/10, 23/10, 24/10, 26/10, 29/10, 30/10, 02/11/2018

Phòng: 302.

– Thực hành: buổi chiều các ngày: 05/11, 06/11, 08/11, 09/11, 12/11/2018

Phòng: 104.

22. Môn: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng.

Lý thuyết: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 19/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11/2018
Phòng 203.

Thực hành: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 28/11, 29/11, 30/11, 03/12/2018
Phòng 203.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II năm học 2017 – 2018

23. Môn Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
+ buổi sáng các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 7h30 – 11h30.
+ buổi chiều các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 13h30 – 17h30.
Địa điểm: P203.

24. Môn học Tiếng anh cơ bản 1 (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 18/12/2018 (từ 7h30 đến 11h30) và Chiều 18/12/2018 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

——–

LỊCH THI HỌC KỲ III

=======================

Môn: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi chiều các ngày: 09/01, 10/01, 15/01, 16/01, 18/01, 21/01, 23/01, 25/01, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02/, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203
Thực hành: buổi chiều các ngày: 20/02, 21/02, 22/02, 25/02/, 26/02/, 27/02/2019
Địa điểm: P104

================

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

—————————-

Môn: Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
Thời gian: 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03/2019
Địa điểm: P.203.

Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa
Lý thuyết: buổi chiều các ngày : 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04, 02/04/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi chiều các ngày: 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04/2019
Địa điểm: P104.

Môn: Tiếng Anh 2
Thời gian buổi sáng các ngày : 02/04, 03/04, 04/04,05/04, 08/04, 09/04/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng.
Thời gian: buổi chiều các ngày 18/04, 19/04, 23/04, 24/04, 25/04, 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05/2019

————–

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III

Địa điểm: P203.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

—————————–

LỊCH THI HỌC KỲ IV

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VĐD0901

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
03/6/2019 Sáng 7h45-9h15 CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 203
04/6/2019 Sáng 7h45-9h15 GDSK và thực hành điều dưỡng 203
06/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 203
07/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Tiếng anh cơ bản 2 203
10/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 203
11/6/2019 Sáng 7h45-9h15 CSSK người lớn bệnh nội khoa 203

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

———————————

Môn: Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

Thời gian: chiều các ngày 24/6, 26/6, 01/7, 03/7, 08/7, 10/7/2019

Địa điểm: Phòng 304

Môn: Phục hồi chức năng

Thời gian: chiều các ngày 19/6, 21/6, 27/6, 28/6, 04/7, 05/7, 11/7, 12/7/2019

Địa điểm: Phòng 304.

Lịch nghỉ hè năm học 2018 – 2019:

Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

————————————

Môn: Quản lý điều dưỡng
Thời gian học: Buổi chiều các ngày 22/8, 28/8, 29/8, 04/9, 05/9, 11/9, 12/9/2019
Địa điểm: P304

Môn: CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình
Thời gian học:
• Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 19/8, 20/8, 21/8, 23/8, 26/8, 27/8, 30/8, 06/9, 09/9, 10/9/2019
• Thực hành: Buổi chiều các ngày 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Thời gian học:
• Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 30/9/2019
• Thực hành: Buổi chiều các ngày 01/10, 02/10/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Quốc phòng an ninh

Thời gian học: chiều các ngày 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019
Địa điểm: P304

Môn: Tiếng anh 3
Thời gian: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11/2019
Địa điểm: P201

 

LỊCH THI LẠI KÌ IV LỚP VDS0901, VDS0902, VĐD0901

——————–

LỊCH THI HỌC KỲ 5 KHÓA 09

Lớp VĐD0901

Ngày Môn Thời gian Phòng
26/12 Tiếng anh chuyên ngành 9h45-10h45 302
27/12 Quản lý điều dưỡng 9h45-11h15 302
28/12 CSSK người bệnh cao tuổi 9h45-11h15 302
30/12 Phục hồi chức năng 9h45-11h15 302
31/12 CSSK trẻ em 9h45-11h15 302
2/1 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 9h45-11h15 302
4/1 GDQP 9h45-11h15 302

 

Môn CS người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

Thời gian:

 • Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,13,14,15,16/1/2020.
 • Thực hành: buổi chiều  26,27/2/2020.

Địa điểm: phòng 201.

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————–

Môn CSSK tâm thần:

Học buổi chiều ngày 17,18,19,20,24,25/2/2020.

Địa điểm: P201

 

 

 

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Check Also

Thời khóa biểu lớp VDS0901

2.7 03 KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.