Thời khóa biểu lớp VĐD0901
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Điều dưỡng / Thời khóa biểu lớp VĐD0901

Thời khóa biểu lớp VĐD0901

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD0901

Thời gian Khai giảng vào 7h30 đến 11h30 ngày 20/07/2017/

1. Môn học Tâm Lý Y Đức:

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/7, 24/7, 26/7, 28/7, 1/8, 3/8, 8/8.

Địa điểm: Phòng 203.

2. Môn học Chính trị 1: 

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 21/7, 25/7, 27/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8, 9/8.

Địa điểm: Phòng 203.

3. Môn học Giáo dục Thể chất:

Thời gian: Sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017

Địa điểm: Phòng 203.

4. Môn học Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 10/8, 15/8, 17/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 1/9, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

5. Môn học: Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I).

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 29/8, 31/8, 6/9, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 26/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

6. Môn học Dinh dưỡng tiết chế:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 6/10/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

7. Môn học:Tin học.

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/10, 16/10,18/10, 20/10,  24/10, 25/10, 31/10, 3/11, 7/11/2017

Địa điểm: Phòng 203.

8. Môn học: Sinh học di truyền:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 8/11, 15/11, 16/11, 20/11, 21/11, 22/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

9. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 23/11, 29/11, 5/12, 13/12, 20/12, 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

10. Môn học Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý).

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 24/11, 27/11, 30/11, 1/12, 4/12, 6/12/2017

Địa điểm:

11. Môn Tin học (lần 2)

Học vào các ngày: sáng 25/11, chiều 25/11, sáng 26/11, chiều 26/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (lần 2)

 • Lý thuyết: sáng 2/12, chiều 2/12, sáng 3/12, chiều 3/12, sáng 4/12, sáng 6/12/2017.
 • Thực hành: sáng 7/12, sáng 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2017

13. Môn Tâm lý Y đức (lần 2):

Thời gian: sáng 10/12, chiều 10/12, sáng 11/12, sáng 12/12/2017.

14. Môn Giáo dục thể chất (lần 2): 

Thời gian: sáng 14/12, sáng 15/12, sáng 16/12, chiều 16/12/2017.

15. Môn Dinh dưỡng tiết chế (lần 2):

Thời gian: sáng 18/12, chiều 18/12, sáng 19/12, chiều 19/12/2017.

16. Môn chính trị 1 (lần 2).

Thời gian: sáng 21/12, sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 25/12, chiều 25/12/2017.

17.Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2):

Thời gian: sáng 27/12, chiều 27/12, sáng 28/12, chiều 28/12/2017.

18.Môn Sinh học di truyền (lần 2):

Thời gian học: sáng 17/12, chiều 17/12/2017.

LỊCH HỌC LẠI.

 • Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (Lý thuyết): sáng 23/12, chiều 23/12/2017.
 • Môn Giáo dục thể chất: sáng 21/12/2017, chiều 21/12/2017
 • Môn Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 29/12, chiều 29/12/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lưu ý: Sinh viên đi thi yêu cầu mang theo thẻ sinh viên.  ĐÚNG 13H SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 202
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyền tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) tại phòng 202
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng tiết chế tại phòng 202

LỊCH HỌC KỲ II

1.Môn Hóa Sinh:

– Lý thuyết:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 29/1, chiều 30/1/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

2.Môn Pháp luật:

Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 31/1, 1/2, 2/2, 5/2, 6/2, 7/2/2018
Địa điểm: Phòng 203.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018:

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 Đinh Dậu – đến hết ngày 08/01/ Mậu Tuất).

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2018.

Thông tin chi tiết: Download tại đây.

3. Môn học: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/2, 27/2, 28/2, 1/3, 2/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 13/3/2018.
Tại phòng: 203.

– Thực hành:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 14/3, 15/3, 16/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2018.
Tại phòng: 103.

4. Môn Hóa Sinh (ôn tập): 
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h ngày: 28/3/2018
Tại phòng 203.

5. Môn Vật lý đại cương.
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/03, 30/03, 5/04, 06/04, 09/04, 10/04, 13/04, 16/04, 17/04, 19/04, 20/04, 03/05, 11/05/2018 .
Tại phòng: 203.

6. Môn Dược lý.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 27/3, 29/3, 3/4, 4/4, 11/4, 23/4, 26/4, 27/4, 2/5, 4/5/2018.
Tại phòng 203.

– Thực hành:

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 14/5/2018.
Tại phòng 305.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

+ Sáng 14/05/2018:
07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng phòng 203
09h30 -11h00:Y đức phòng 203
+ Chiều 14/05/2018:
13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền . phòng 203
15h30 -17h00: Chính trị phòng 203
+ Sáng 15/05/2018 :
07h30 – 09h00 Dược liệu 1(Dược) phòng 203 –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) . phòng 203
09h30 -11h00:Hóa học phòng 203
+ Chiều 15/05/2018:
13h30 – 15h00 : Giải phẫu sinh lý phòng 203 .
15h15 -16h45: Tin học phòng 203.
17h00- 18h30 :Giáo dục thể chất phòng 203.

—–

7.Môn Chuẩn đầu ra tin học:
Thời gian: từ 13h30 – 17h30 các ngày 17/5, 18/5, 21/5, 22/5/2018.
Phòng: 203.

8. Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 21/5, 22/5, 23/5, 24/5/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng 203

9.Môn Dược lý học phần lý thuyết (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: vào Sáng 28/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 28/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

10.Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203

11.Môn Hóa Sinh (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 30/5, 31/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 30/5, 31/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

12.Môn Chính trị 2:

Thời gian học: chiều 1/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

13.Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học: chiều 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 25/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • Ngày 18/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 203.
 • Ngày 19/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 203.
 • Ngày 20/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 203.
 • Ngày 21/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn dược lý tại phòng 203.
 • Ngày 22/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Điều dưỡng cơ sở 1 tại phòng 203.

———————

14.Môn Xác suất – Thống kê Y học:
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 28/6, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7/2018.

Phòng: 203.

15.Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế:
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 6/7, 9/7, 11/7, 18/7, 20/7, 23/7/2018.
Phòng 203.

Lịch nghỉ hè

Sinh viên nghỉ hè từ 25/07/2018 đến 03/09/2018

16. Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 4/9, 6/9, 10/9, 12/9, 14/9, 17/9/2018.

Phòng: 302.

17. Môn Y học cổ truyền:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:5/9, 7/9, 19/9, 27/9, 2/10, 3/10, 4/10, 9/10, 11/10/2018.

Phòng: 302.

18. Môn Sinh lý bệnh:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 28/9/2018

Phòng: 302.

19. Môn Sức khoẻ – Nâng cao SK và hành vi con người:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:1/10, 5/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018

Phòng: 302.

20. Môn Dịch tễ các bệnh truyền nhiễm:

Thời gian học: Buổi chiều các ngày:18/10, 22/10, 25/10, 30/10, 1/11, 7/11/2018

Phòng: 302.

21. Môn Điều dưỡng cơ sở II::

Thời gian học:

– Lý thuyết: buổi chiều các ngày: 16/10, 17/10, 19/10, 23/10, 24/10, 26/10, 29/10, 30/10, 02/11/2018

Phòng: 302.

– Thực hành: buổi chiều các ngày: 05/11, 06/11, 08/11, 09/11, 12/11/2018

Phòng: 104.

22. Môn: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng.

Lý thuyết: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 19/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11/2018
Phòng 203.

Thực hành: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 28/11, 29/11, 30/11, 03/12/2018
Phòng 203.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II năm học 2017 – 2018

23. Môn Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
+ buổi sáng các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 7h30 – 11h30.
+ buổi chiều các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 13h30 – 17h30.
Địa điểm: P203.

24. Môn học Tiếng anh cơ bản 1 (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 18/12/2018 (từ 7h30 đến 11h30) và Chiều 18/12/2018 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

——–

LỊCH THI HỌC KỲ III

=======================

Môn: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi chiều các ngày: 09/01, 10/01, 15/01, 16/01, 18/01, 21/01, 23/01, 25/01, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02/, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203
Thực hành: buổi chiều các ngày: 20/02, 21/02, 22/02, 25/02/, 26/02/, 27/02/2019
Địa điểm: P104

================

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

—————————-

Môn: Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
Thời gian: 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03/2019
Địa điểm: P.203.

Môn: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa
Lý thuyết: buổi chiều các ngày : 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04, 02/04/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi chiều các ngày: 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04/2019
Địa điểm: P104.

Môn: Tiếng Anh 2
Thời gian buổi sáng các ngày : 02/04, 03/04, 04/04,05/04, 08/04, 09/04/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng.
Thời gian: buổi chiều các ngày 18/04, 19/04, 23/04, 24/04, 25/04, 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05/2019

————–

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III

Địa điểm: P203.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

—————————–

LỊCH THI HỌC KỲ IV

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VĐD0901

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
03/6/2019 Sáng 7h45-9h15 CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 203
04/6/2019 Sáng 7h45-9h15 GDSK và thực hành điều dưỡng 203
06/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 203
07/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Tiếng anh cơ bản 2 203
10/6/2019 Sáng 7h45-9h15 Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 203
11/6/2019 Sáng 7h45-9h15 CSSK người lớn bệnh nội khoa 203

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

———————————

Môn: Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

Thời gian: chiều các ngày 24/6, 26/6, 01/7, 03/7, 08/7, 10/7/2019

Địa điểm: Phòng 304

Môn: Phục hồi chức năng

Thời gian: chiều các ngày 19/6, 21/6, 27/6, 28/6, 04/7, 05/7, 11/7, 12/7/2019

Địa điểm: Phòng 304.

Lịch nghỉ hè năm học 2018 – 2019:

Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

————————————

Môn: Quản lý điều dưỡng
Thời gian học: Buổi chiều các ngày 22/8, 28/8, 29/8, 04/9, 05/9, 11/9, 12/9/2019
Địa điểm: P304

Môn: CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình
Thời gian học:
• Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 19/8, 20/8, 21/8, 23/8, 26/8, 27/8, 30/8, 06/9, 09/9, 10/9/2019
• Thực hành: Buổi chiều các ngày 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Thời gian học:
• Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 30/9/2019
• Thực hành: Buổi chiều các ngày 01/10, 02/10/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Quốc phòng an ninh

Thời gian học: chiều các ngày 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019
Địa điểm: P304

Môn: Tiếng anh 3
Thời gian: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11/2019
Địa điểm: P201

 

LỊCH THI LẠI KÌ IV LỚP VDS0901, VDS0902, VĐD0901

——————–

LỊCH THI HỌC KỲ 5 KHÓA 09

Lớp VĐD0901

Ngày Môn Thời gian Phòng
26/12 Tiếng anh chuyên ngành 9h45-10h45 302
27/12 Quản lý điều dưỡng 9h45-11h15 302
28/12 CSSK người bệnh cao tuổi 9h45-11h15 302
30/12 Phục hồi chức năng 9h45-11h15 302
31/12 CSSK trẻ em 9h45-11h15 302
2/1 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 9h45-11h15 302
4/1 GDQP 9h45-11h15 302

 

Môn CS người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

Thời gian:

 • Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,13,14,15,16/1/2020.
 • Thực hành: buổi chiều  26,27/2/2020.

Địa điểm: phòng 201.

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————–

Môn CSSK tâm thần:

Học buổi chiều ngày 17,18,19,20,24,25/2/2020.

Địa điểm: P201

 


 

Môn CSSK cộng đồng

Lý thuyết: sáng, chiều ngày 14, 15, 17/8/2020.
Địa điểm: P201

 

 LỊCH THI HỌC KỲ 6 KHÓA 9

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
24/8 CSNB cấp cứu và CSTC 9h45- 11h15 201
25/8 CSSK tâm thần 9h45- 11h15 201
26/8 Thực hành nghiên cứu khoa học 9h45- 11h15 201
27/8 Điều dưỡng và chăm soc SKCĐ 9h45- 11h15 201

 

Lịch thi lại và cải thiện kỳ 6

 

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 26/9 CSNB cấp cứu và CSTC 7h45-9h15 P302
Chiều 26/9 CSSK tâm thần 13h45-15h15 P302
Sáng 27/9 TH NCKH 7h45-8h30 P302
Chiều 27/9 DD và  CSSKCĐ 13h45-15h15 P302

———————

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 K9

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: ngày 04/10/2020.

  Lớp Phòng
Sáng

 

VĐD0901 302
HĐD0901. HĐD0902 304
Chiều IĐD0901, IĐD0902 304
IXN0901 302

Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Yêu cầu sinh viên mang theo:

+ Bằng THPT bản gốc để đối chiếu

+ 1 bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng

+ 4 ảnh 3×4 (nền trắng, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp phía sau ảnh) để làm bằng.

Thời gian thi tốt nghiệp     

Môn Chính Trị

Sáng 05/10/2020 Lớp Phòng thi
Ca 1 (7h45-8h30) VĐD0901 304
HĐD0901, HĐD0902 302
Ca 2 (9h- 9h45) IĐD0901 304
IĐD0902 302
IXN0901 303

 

Môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp

Ngày  6/10/2020 Lớp Phòng thi
Sáng Ca 1 (7h45-10h15) VĐD0901 304
HĐD0901, HĐD0902 302
Chiều Ca 2 (13h30-16h) IĐD0901 304
IĐD0902 302
IXN0901 303

 

Thực hành

 • Lớp Điều Dưỡng
Ngày  8/10/2020 Lớp Phòng thi Phòng chờ thi
Sáng từ 7h45

 

HĐD0901

HĐD0902

VĐD0901

201 303, 302
Chiều chiều 13h45 IĐD0901

IĐD0902

201 302

 

 • Lớp Xét nghiệm
Ngày  9/10/2020 Lớp Phòng thi Phòng chờ
Sáng từ 7h45 IXN0901 Phòng 300 302

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên đến sớm 30 phút trước giờ thi, khi đi thi thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. Học viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)
 2. Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy… để làm bài thi
 3. Thi thực hành yêu cầu mặc trang phục áo blouse, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo thẻ đầy đủ.
 4. Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến trước ngày 04/10/2020 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 10/2020.

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913