Thời khóa biểu lớp VĐD1101
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Điều dưỡng / Thời khóa biểu lớp VĐD1101

Thời khóa biểu lớp VĐD1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD1101

Lịch khai giảng: Khai giảng ngày 02/08/2019 – Tại phòng 203 – thời gian từ 8h00 đến 11h00.

Lưu ý cho sinh viên: 

  • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30.
  • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành.

*************

Môn Chính trị 1
Thời gian: Buổi sáng các ngày 05/8, 07/8, 09/8, 12/8, 13/8, 16/08, 19/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Y đức
Thời gian: Buổi sáng các ngày 06/8, 08/8, 14/8, 15/8, 20/8, 21/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Tin học
Thời gian: Buổi sáng các ngày 22/8, 27/8, 29/8, 04/9, 06/9, 10/9, 12/9, 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P 203

Môn Giáo dục thể chất
Thời gian: Buổi sáng các ngày 26/8, 28/8, 30/8, 05/9, 09/9, 11/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
Thời gian:
 Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 17/9, 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 01/10, 03/10, 07/10, 09/10/2019
 Lịch học thực hành: sáng các ngày 14/10, 16/10, 18/10, 22/10/2019
Địa điểm: P203.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: sáng các ngày 18/9, 20/9, 24/9, 26/9, 30/9, 02/10/2019
Địa điểm: P203

Môn: Vi sinh, kí sinh
Thời gian:
Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 04/10, 08/10, 10/10, 11/10, 15/10, 17/10/2019
Lịch học thực hành: sáng các ngày 21/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Giải phẫu sinh lý
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 11/11, 12/11, 15/11, 18/11/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Dinh dưỡng tiết chế
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 25/11, 26/11, 27/11/2019
Địa điểm: P 202.

LỊCH THI HỌC KỲ I KHÓA 11

Lớp VĐD1101

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
6/1 Chính trị 1 13h45- 15h15 303
7/1 GDTC 13h45- 15h15 303
8/1 Tin học 13h45- 15h15 303
9/1 SHDT 13h45- 15h15 303
10/1 Y đức 13h45- 15h15 303
11/1 GPSL 13h45- 15h15 303
13/1 Hóa học 1 13h45- 15h15 303
14/1 VS-KST 13h45- 15h15 303
15/1 Dinh dưỡng tiết chế 13h45- 15h15 303

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————

Môn Pháp luật

Thời gian: buổi chiều các ngày 2/6,4/6,5/6, 8/6, 9/6, 10/6/2020.
Địa điểm: P203

Môn Hóa Sinh

Lý thuyết: chiều các ngày 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 22/6/2020.
Thực hành: chiều các ngày 23/6, 24/6/2020.

Địa điểm P201.

———–

———

Môn Tiếng Anh cơ bản 1.

Thời gian học: Buổi sáng các ngày 23, 24, 25, 26, 29, 30/6/2020.
Địa điểm: P201

Môn Chính trị 2

Thời gian học: Buổi sáng các ngày: 1, 3, 6, 8, 13, 14/7/2020.
Địa điểm: P201.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh

Thời gian: chiều 1/7, chiều 7/7, chiều 9/7, sáng 20/7, sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 23/7, chiều 23/7, sáng 24/7, chiều 24/7/2020.

Địa điểm: P201.

——————

 

 LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHÓA 11

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
13/8 Pháp luật 7h45- 9h15 304
14/8 Chính trị 2 7h45- 9h15 304
15/8 TACB 1 7h45- 9h15 304
17/8 VLĐC- Lý sinh 7h45- 9h15 304
18/8 Dược lý 1 7h45- 9h15 304
19/8 DDCS 1 7h45- 9h15 304
20/8 Hóa sinh 7h45- 9h15 304
21/8 SLB – MD 7h45- 9h15 304

 

Môn Xác suất thống kê
Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,11,14,15,16,17/9/2020.
Địa điểm: P304

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

Lý thuyết: Chiều 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 28/9, 29/9, 30/9, 1/10.
Địa điểm: P 304

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Lý thuyết chiều: 12,13,14,15,16,20/10/2020.

Địa điểm: P304

Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

Lý thuyết: Chiều 21/10, 22/10, 23/10, 26/10, 27/10, 28/10.
Địa điểm: P 304

Môn Điều dưỡng cơ sở II

Lý thuyết: Sáng 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 9/11, 10/11,11/11, 12/11, 13/11.
Thực hành: Sáng 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 23/11.
Địa điểm: P 303.

Môn Kỹ năng giao tiếp-Giáo dục sức khỏe

Lý thuyết: Sáng 24/11, 26/11, 27/11, 1/12, 3/12, 4/12/2020.
Thực hành: Sáng 8/12, 10/12, 11/12/2020.
Địa điểm: P 303.

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————–

 LỊCH THI LẠI VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 2

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 09/01/2020 Pháp luật 7h45 – 9h15 P. 302
Chính trị 2 9h30 – 11h00
Chiều 09/01/2020 Tiếng Anh 1 13h35-15h15 P. 302
Vật lý đại cương – Lý sinh 15h30-17h00
Sáng 10/01/2020 Dược lý 7h45 – 9h15 P. 302
Điều dưỡng cơ sở 1 9h30 – 11h00
Chiều 10/01/2020 Hóa sinh 13h35-15h15 P. 302
Sinh lý bệnh – Miễn dịch 15h30-17h00

————-

 LỊCH THI HỌC KỲ 3

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
04/01/2021 Điều dưỡng cơ sở 2 07h45 – 09h15 302
05/01/2021 Xác suất thống kê y học 07h45 – 09h15 302
06/01/2021 Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh 07h45 – 09h15 302
07/01/2021 Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe 07h45 – 09h15 302
08/01/2021 Giáo dục quốc phòng – An ninh 07h45 – 09h15 302
09/01/2021 Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 07h45 – 09h15 302

 

—————————————

Môn: Tiếng Anh cơ bản 2

Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 25, 26, 27, 28, 29/01, 01/02/2021
Địa điểm: P302

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)

——————————-

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa.

Thời gian học vào Sáng 19, 22, 23, 24, 25, 26/2 và 01/03, 02, 03, 04/03/2021 từ 7h30 – 11h. (Học online)

Môn Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Thời gian học vào Chiều 19, 22, 23, 24, 25, 26/2 và 01/03/2021 từ 13h30 – 17h. (Học online).

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

+ Lý thuyết: học vào Chiều ngày 2, 3, 4, 5/03/2021 từ 13h30 – 17h. Sáng ngày 8, 9, 10, 11, 12, 15/03/2021 từ 7h30 – 11h

+ Thực hành: học vào Sáng ngày 16, 17, 18, 19/03/2021.

Môn: TH CSSK Bệnh Ngoại khoa

Thời gian: Buổi sáng các ngày 22, 23, 24, 25/03/2021
Phòng: 304.

Môn: Y học cổ truyền

Thời gian: Buổi chiều các ngày 29, 31/3/2021 và 1, 5, 6, 7, 8, 9/4/2021
Phòng: 304

Môn Chăm sóc sức khoẻ trẻ em (online)

Thời gian: Sáng 1,2,5,6,7,8,9,13,15,16/7

Phục hồi chức năng (online)

Thời gian: Cả ngày 12,14,17/7

LỊCH NGHỈ HÈ: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/08/2021.

——————–

Môn: Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Thời gian: Sáng 7,8,10/9/2021

Môn: Phục hồi chức năng

Thời gian: Sáng 14, 16,21,23,28,30/9/2021

Môn: CSNB Cấp cứu – CS Tích Cực

Thời gian: Sáng 7/10, 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 25/10, 27/10, 29/10/2021

Môn: Chăm sóc sức khỏe tâm thần

Thời gian: Sáng 2, 4, 9, 11, 16, 18/11/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K11

—————–

LỊCH THI HỌC KỲ KHÓA 11

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

———–

Môn: Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Thực hành: Sáng 19,21,26,28/04/2022
Phòng: 201 – Cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt.

——-

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

—–

Môn: Thực hành – CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực

Sáng 09, 11, 13, 16/05/2022
P505 – Cơ sở 49 Thái Thịnh

Hướng dẫn viết sổ thực tập tốt nghiệp (online)

Thời gian: 15h chiều 21/05/2022

Môn: Thực hành – CSSK Phụ nữ, bà mẹ và gia đình

Sáng 02, 03/06/2022
P507 – Cơ sở 49 Thái Thịnh

Môn: Quản lý điều dưỡng

Sáng 27, 30, 31/05 + 01/06/2022
P507 – Cơ sở 49 Thái Thịnh.

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913