Thời khóa biểu lớp VĐD1001
Trang chủ / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Điều dưỡng / Thời khóa biểu lớp VĐD1001

Thời khóa biểu lớp VĐD1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD1001

Thời gian Khai giảng: Buổi sáng từ 8h – 11h ngày 25/07/2018 tại Phòng 203.

1/ Môn Y Đức:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 26/7, 30/7, 1/8, 3/8, 7/8, 9/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 27/7, 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

3/ Môn Hóa Học 1:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/8, 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 5/9/2018.
Địa điểm phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/9, 11/9, 13/9, 17/9, 19/9/2018.
Địa điểm: Phòng 305

4/ Môn Giải phẫu sinh lý:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 14/8, 16/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 10/9/2018.
Địa điểm: Phòng 203

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 12/9, 14/9, 18/9, 20/9/2018.
Địa điểm: Phòng 104.

5. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng:

Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9/2018
Địa điểm phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 1/10, 3/10, 5/10, 9/10/2018.
Địa điểm: Phòng 305

6. Môn Sinh học di truyền:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 2/10, 4/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

7/ Môn chính trị 1:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 01/11, 06/11/2018.
Phòng: 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 18/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11, 07/11, 09/11/2018.
Phòng: 203.

9/ Môn Dinh dưỡng – Tiết chế:

Thời gian học: buổi sáng các ngày:  08/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11/2018

Phòng: 304.

10/ Môn: Hóa học (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 20/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 20/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

11/ Môn: Vi sinh – ký sinh trùng (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 21/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 21/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

12/ Môn: giáo dục thể chất (lần 2)
Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/12, 25/12, 26/12/2018 ( từ 13h30 phút – 17h 30 phút)
Địa điểm: P 203

13/ Môn: Giải phẫu sinh lý (lần 2)
Thời gian: chiều 27/12 từ 13h30 – 17h30p, chiều 28/12 từ 13h30 – 17h30p
Địa điểm: P 203.

14/ Môn : Sinh học di truyền (lần 2)
Thời gian: Chiều 02/01, 03/01/2019 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

==========================

15/ Môn: Chính trị 2
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 14/02, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203

16/ Môn: Hóa sinh
Thời gian học:
Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 24/01, 25/01, 13/02, 15/02, 28/3, 29/3, 01/4, 02/4, 03/4/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày 04/04, 05/04, 08/04/2019.
Địa điểm: P 305.

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

———————–

17/ Môn: Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm
Thời gian học: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 20/02, 21/02, 22/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019
Địa điểm: P 304.

18/ Môn: Điều dưỡng cơ sở I
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03/2019
Địa điểm: P 304
Thực hành buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03/2019
Địa điểm: P 104.

19/ Môn: Tiếng Anh 1
Thời gian buổi sáng các ngày: 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04/2019
Địa điểm: P 203.

20/ Môn: Pháp Luật
Thời gian: buổi sáng các ngày 18/4, 19/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4/2019
Địa điểm: P203.

————-

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I

Địa điểm: P304

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

————————

21/ Môn: Dược lý
Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng các ngày 02/5, 09/5, 13/5, 14/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5/2019
Địa điểm: Phòng 502, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Thực hành: buổi sáng các ngày 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019
Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

22/ Môn: Vật lý đại cương- lý sinh
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019, buổi sáng các ngày 03/6, 04/6/2019.
Địa điểm: phòng 203.

23/ Môn: Tiếng Anh 1 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: sáng ngày 24/05, 27/05, 31/05/2019
Địa điểm: Giảng đường 505 Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

24/ Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi sáng và chiều ngày 01/06/2019
Thực hành: buổi sáng và chiều ngày 02/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

25/ Môn: Pháp Luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 03/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

26/ Môn: Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

27/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 05/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

28/ Môn: Dược liệu 1 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 06/06, 07/06/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

29/ Môn: Hóa học 2 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết buổi sáng, chiều 9/6/2019
Thực hành buổi sáng, chiều 10/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

————–

LỊCH THI HỌC KỲ II

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VĐD1001

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
12/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Hóa sinh 304
13/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Pháp luật 304
14/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Chính trị 2 304
17/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm 304
18/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Tiếng anh cơ bản 1 304
19/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Vật lý đại cương – lý sinh 304
20/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dược lý 304
21/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Điều dưỡng cơ sở 1 304


Ghi chú:
Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

—————-

LỊCH THI HỌC KỲ 4 KHÓA 10

 

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
30/7 TACB 2 7h45- 9h15 304
31/7 GDSK và THDD 7h45- 9h15 304
1/8 DD và KSNK 7h45- 9h15 304
4/8 CSSK Nội khoa 7h45- 9h15 304
5/8 CSSK ngoại khoa 7h45- 9h15 304
6/8 Giao tiếp và THDD 7h45- 9h15 304

————————

30/ Môn Tiếng Anh chuyên ngành

Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,11,14/9/2020.
Địa điểm: P304

31/ Môn CSSK Phụ nữ, bà mẹ và gia đình

  • Lý thuyết: chiều 15,16,17,18,24,25,28,29,30/9,01/10/2020
  • Thực hành: chiều 5,6,7/10/2020.

Địa điểm: P203

32/ Môn CSSK người bệnh cao tuổi

Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 13,14,16,20,21,23/10/2020.

Địa điểm: P302

33/ Môn Phục hồi chức năng

Lý thuyết: Buổi chiều 15,19,22,26,29/10, 2/11/2020.

Địa điểm: P302.

34/ Môn Quản lý điều dưỡng

Lý thuyết: Chiều 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 9/11, 10/11, 11/11.
Địa điểm: P 302.

35/ Môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Lý thuyết: Chiều 17/11, 23/11, 25/11, 27/11, 30/11, 2/12, 4/12, 7/12/2020
Thực hành: Chiều 9/12, 11/12, 14/12, 16/12/2020.
Địa điểm: P 302.

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————————–

LỊCH THI LẠI VÀ THI CẢI THIỆN KỲ 4

 

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 09/01/2020 Tiếng Anh cơ bản 2 7h45 – 9h15 P. 304
Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng 9h30 – 11h00
Chiều 09/01/2020 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 13h35-15h15 P. 304
Chăm sóc sức khỏe nội khoa 15h30-17h00
Sáng 10/01/2020 Chăm sóc sức khỏe ngoại khoa 7h45 – 9h15 P. 304
Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 9h30 – 11h00

———————– 

LỊCH THI HỌC KỲ 5

 

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
08/01/2021 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 07h45 – 09h15 304
09/01/2021 Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi 07h45 – 09h15 304
11/01/2021 Quản lý điều dưỡng 07h45 – 09h15 304
12/01/2021 Tiếng Anh chuyên ngành 07h45 – 09h15 304
13/01/2021 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 07h45 – 09h15 304
14/01/2021 Phục hồi chức năng 07h45 – 09h15 304

——————————

 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG

1. Thời gian: 04 tuần

– Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 29/01/2021
– Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 05/03/2021

Thời gian thực tập cả ngày theo 2 buổi:
– Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
– Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

2. Địa điểm

– Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu).

————————————-

Môn Chăm sóc tích cực và cấp cứu ban đầu:

Thời gian học: Sáng 19, 22, 23, 24, 25, 26/2, 27/2 và 01/03/2021 từ 7h30 – 11h.

Môn Thực hành nghiên cứu khoa học:

Thời gian học vào Chiều ngày 2, 3, 4, 5/03/2021 từ 13h30 – 17h.

Môn: Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng

Thời gian: Buổi chiều các ngày 22, 24, 26, 29, 31/3/2021 và 2/4/2021
Phòng: 302.

Môn: CSSK Tâm thần

Thời gian: Buổi sáng các ngày 5, 7, 9, 12, 14, 16/04/2021
Phòng: 201.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ONLINE

Môn Điều dưỡng cơ sở

Thời gian: Sáng 12/5, Chiều 12/5/2021

Môn Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và gia đình

Thời gian: Sáng 11/5 Chiều 11/5/2021

Môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Thời gian: Sáng 20/5, chiều 20/5/2021

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

Thời gian: Sáng 13/5, chiều 13/5/2021

Môn Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa

Thời gian: Sáng 14/5, chiều 14/5/2021

Môn Chính trị

Thời gian: Sáng 26,27/5/2021.

——

LỊCH THI HỌC KỲ 6 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K10

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913
 

Check Also

Thời khóa biểu lớp VĐD1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy – VĐD1101