Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?
Home / Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 / Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang đến rất gần, biết được mức điểm cộng ưu tiên cũng như khu vực ưu tiên sẽ giúp thí sinh không bị mất quyền lợi trong quá trình thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

 1. a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03:

 • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;
 • Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
 • Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
 • Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

Đối tượng 04:

 • Con liệt sĩ;
 • Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
 • Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;
 • Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

Thí sinh cần nắm được mức ưu tiên này để hạn chế bị thiệt thòi trong quá trình xét tuyển

Thí sinh cần nắm được mức ưu tiên này để hạn chế bị thiệt thòi trong quá trình xét tuyển

 1. b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

Đối tượng 05:

 • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
 • Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở Khu vực 1;
 • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi hay đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay đăng ký xét tuyển.

Đối tượng 06:

 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
 • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
 • Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
 • Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Đối tượng 07:

 • Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
 • Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 • Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
 • Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.
 1. c) Những đối tượng ưu tiên khác

Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định.

Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Mức điểm cộng ưu tiên khu vực chuẩn xác nhất

Mức điểm cộng ưu tiên khu vực chuẩn xác nhất

Mức điểm cộng ưu tiên khu vực chuẩn xác nhất

Theo thông tin tuyển sinh ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược TP HCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật được, mức điểm ưu tiên khu vực năm 2018 giảm 1 nửa so với năm 2017, cụ thể:

 • Khu vực 1: Các xã phường khó khăn theo quy định hiện hành, được cộng 0,75 điểm
 • Khu vực 2- NT: gồm các đối tượng không thuộc KV1, KV2, KV3, thí sinh thuộc khu vực này được cộng 0,5 điểm.
 • Khu vực 2: Các thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh, các thị xã, huyện ngoại thành trực thuộc thành phố trung ương, thí sinh ở khu vực này được cộng 0,25 điểm.
 • Khu vực 3: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương, thí sinh thuộc khu vực này sẽ không được hưởng điểm cộng ưu tiên.

Quy định cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 theo khu vực được tính như sau: Điểm ưu tiên khu vực được tính theo nơi học THPT. Thí sinh học và tốt nghiệp THPT theo khu vực nào thì tốt nghiệp theo khu vực đó. Trong trường hợp thí sinh chuyển trường thì thí sinh có thời gian học lâu hơn ở khu vực nào sẽ được hưởng theo điểm của khu vực đó.

Các trường hợp thí sinh được hưởng ưu tiên theo sổ hộ khẩu:

 • Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú
 • Học sinh các trường, lớp, dự bị đại học.
 • Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quy định của Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp Tỉnh.
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913