Thời khóa biểu lớp VXN1101
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Xét nghiệm / Thời khóa biểu lớp VXN1101

Thời khóa biểu lớp VXN1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng KT Xét nghiệm Y học hệ chính quy – VXN1101

Lịch khai giảng: Khai giảng ngày 02/08/2019 – Tại phòng 203 – thời gian từ 8h00 đến 11h00.

Lưu ý cho sinh viên: 

  • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30.
  • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành.

*************

Môn Chính trị 1
Thời gian: Buổi sáng các ngày 05/8, 07/8, 09/8, 12/8, 13/8, 16/08, 19/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Y đức
Thời gian: Buổi sáng các ngày 06/8, 08/8, 14/8, 15/8, 20/8, 21/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Tin học
Thời gian: Buổi sáng các ngày 22/8, 27/8, 29/8, 04/9, 06/9, 10/9, 12/9, 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn Giáo dục thể chất
Thời gian: Buổi sáng các ngày 26/8, 28/8, 30/8, 05/9, 09/9, 11/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
Thời gian:
 Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 17/9, 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 01/10, 03/10, 07/10, 09/10/2019
 Lịch học thực hành: sáng các ngày 14/10, 16/10, 18/10, 22/10/2019
Địa điểm: P203.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: sáng các ngày 18/9, 20/9, 24/9, 26/9, 30/9, 02/10/2019
Địa điểm: P203

Môn: Vi sinh, kí sinh
Thời gian:
Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 04/10, 08/10, 10/10, 11/10, 15/10, 17/10/2019
Lịch học thực hành: sáng các ngày 21/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Giải phẫu sinh lý
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 11/11, 12/11, 15/11, 18/11/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Dinh dưỡng tiết chế
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 25/11, 26/11, 27/11/2019
Địa điểm: P 202

LỊCH THI HỌC KỲ I KHÓA 11

Lớp VXN1101

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
6/1 Chính trị 1 13h45- 15h15 304
7/1 GDTC 13h45- 15h15 304
8/1 Tin học 13h45- 15h15 304
9/1 SHDT 13h45- 15h15 304
10/1 Y đức 13h45- 15h15 304
11/1 GPSL 13h45- 15h15 304
13/1 Hóa học 1 13h45- 15h15 304
14/1 VS-KST 13h45- 15h15 304
15/1 Dinh dưỡng tiết chế 13h45- 15h15 304

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————

Môn Pháp luật

Thời gian: buổi chiều các ngày 2/6,4/6,5/6, 8/6, 9/6, 10/6/2020.
Địa điểm: P203.

Môn Hóa Sinh

Lý thuyết: chiều các ngày 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 22/6/2020.
Thực hành: chiều các ngày 23/6, 24/6/2020.

Địa điểm P201.

———-

——————–

Môn Tiếng Anh cơ bản 1.

Thời gian học: Buổi sáng các ngày 23, 24, 25, 26, 29, 30/6/2020.
Địa điểm: P201

Môn Chính trị 2

Thời gian học: Buổi sáng các ngày: 1, 3, 6, 8, 13, 14/7/2020.
Địa điểm: P201.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh

Thời gian: chiều 1/7, chiều 7/7, chiều 9/7, sáng 20/7, sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 23/7, chiều 23/7, sáng 24/7, chiều 24/7/2020.

Địa điểm: P201

————

 

 LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHÓA 11

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
13/8 Pháp luật 7h45- 9h15 304
14/8 Chính trị 2 7h45- 9h15 304
15/8 TACB 1 7h45- 9h15 304
17/8 VLĐC- Lý sinh 7h45- 9h15 304
18/8 Dược lý 1 7h45- 9h15 304
19/8 DDCS 1 7h45- 9h15 304
20/8 Hóa sinh 7h45- 9h15 304
21/8 SLB – MD 7h45- 9h15 304

——————————-

Môn Xác suất thống kê
Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,11,14,15,16,17/9/2020.
Địa điểm: P304

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

Lý thuyết: Chiều 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 28/9, 29/9, 30/9, 1/10.
Địa điểm: P 304

Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Lý thuyết chiều: 12,13,14,15,16,20/10/2020.

Địa điểm: P304

Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

Lý thuyết: Chiều 21/10, 22/10, 23/10, 26/10, 27/10, 28/10.
Địa điểm: P 304

Môn Hóa phân tích

Lý thuyết: Chiều 29/10, 30/10, 2/11, 3/11, 4/11/2020.
Thực hành: Chiều 5/11, 6/11, 9/11/2020.
Địa điểm: P 103

Môn Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản-Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Lý thuyết: Chiều 11/11, 13/11, 16/11, 18/11, 20/11, 23/11, 25/11, 27/11/2020.
Thực hành: Chiều 30/12, 2/12, 4/12/2020.
Địa điểm: P 303

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————–

LỊCH THI HỌC KỲ 3

 

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
04/01/2021 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản – Đảm bảo chất lượng xét nghiệm 07h45 – 09h15 302
05/01/2021 Xác suất thống kê y học 07h45 – 09h15 302
06/01/2021 Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh 07h45 – 09h15 302
07/01/2021 Hóa phân tích 07h45 – 09h15 302
08/01/2021 Giáo dục quốc phòng – An ninh 07h45 – 09h15 302
09/01/2021 Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 07h45 – 09h15 302

 

—————————————

Môn: Tiếng Anh cơ bản 2

Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 25, 26, 27, 28, 29/01, 01/02/2021
Địa điểm: P302

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)

——————————–

 

Môn Giải phẫu bệnh

Thời gian học vào Sáng  19, 22, 23, 24, 25,26/2 và 01/03/2021  từ 7h30 – 11h. (Học online)

Môn Bệnh học cơ sở:

Thời gian học vào Chiều 20, 22, 23, 24, 27/2 và 02/03, 03, 04/03, 06, 10/03/2021 từ 13h30 – 17h. (Học online)

Môn: Mô học

Thời gian: Buổi chiều các ngày 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21/4/2021
Phòng: 103.

Môn: Xét nghiệm vi sinh (học online)

Thời gian: Chiều 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/5/2021

Môn: XN ký sinh trùng

Cả ngày 1, 2,3, 4,7/6/2021

Môn: XN huyết học

Cả ngày 8,10,11,14,16/6/2021

Môn Độc chất học lâm sàng

Thời gian: Cả ngày 5,7,9/7/2021.

 

LỊCH NGHỈ HÈ: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/08/2021.

————

 

Môn: Lao và bệnh phổi

Thời gian: Sáng 17/9, 20/9, 22/9, 24/9, 27/9, 29/9, 01/10/2021

Môn: TH Nghiên cứu khoa học

Thời gian: Sáng 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10, 28/10/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K11

—————–

LỊCH THI HỌC KỲ KHÓA 11

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

———-

Môn: Xét nghiệm Huyết học

Thời gian: Chiều 14, 19, 21, 26/4/2022
Địa điểm: P300 cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

——-

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

—–

Môn: Thực hành – Xét nghiệm Vi sinh

Chiều 10, 12 /05/2022
P300 – Cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

Môn: Thực hành – Xét nghiệm Ký sinh trùng

Chiều 17, 23 /05/2022
P300 – Cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

Môn: Thực hành – Xét nghiệm Hóa sinh

Chiều 24, 31 /05/2022
P300 – Cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

Hướng dẫn viết sổ thực tập tốt nghiệp (online)

Thời gian: 14h chiều 21/05/2022

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913