Thời khóa biểu lớp VTL1301.2-VB2
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng KT Vật lý trị liệu PHCN / Thời khóa biểu lớp VTL1301.2-VB2

Thời khóa biểu lớp VTL1301.2-VB2

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1401.1-VB2

Thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Đối với các môn thực hành: Sinh viên đi học đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài.

***********************

Môn: Giáo dục Quốc phòng An ninh 
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08, 01/09/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Chính trị
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/9, 08/9/2019, buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng 
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P304

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ – xương
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 21/9, 22/9, 28/9/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/09/2019
Địa điểm: P201

Môn: Mô phôi
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 05/10, 06/10/2019
Địa điểm: P201

Môn: Sinh học và di truyền
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/10, 13/10/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Y đức
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19/10, 20/10/2019
Địa điểm: P 201

Môn: Hóa sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26, 27/10, 02/11/2019
Địa điểm: P 201

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 03/11, buổi sáng ngày 09/11
Thực hành: buổi chiều ngày 09/11, buổi sáng và buổi chiều ngày 10/11/2019
Địa điểm: P 304/p201.

Môn: Dược lý (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 16/11, 17/11/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 23/11/2019
Địa điểm: P304, P305

Môn: Y đức (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/11/2019
Địa điểm: P304

Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 30/11, 01/12/2019
Địa điểm: P302

Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/12, 08/12/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh

Thời gian:

 • Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 14/12, 15/12, 21/12, 22/12, 28/12/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/12/2019

Địa điểm: P 401

Môn : Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 04/01, 05/01/2020
Địa điểm: P304

Môn: Hóa sinh.
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 11/01, 12/01, 18/01, 19/01/2020
Địa điểm: P302

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Canh Tý)

——

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ – xương khớp

Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/5, 17/5, 23/5/2020

Địa điểm: 303.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/05/2020

Địa điểm: Phòng 304.

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ da – tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/05, 31/05, 06/06/2020
Địa điểm: P304.

Môn: Xoa bóp trị liệu

Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/06, 13/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 14/06/2020

Địa điểm: P304

Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/06, 27/06/2020
Địa điểm: P 304

Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh (học bổ sung kiến thức)

Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 28/06/2020
Địa điểm: P304

Môn học: Sinh học di truyền (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 04/7, 05/07/2020
Địa điểm: P 304

Môn: Ngôn ngữ trị liệu

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 11/7, 12/7, 18/7/2020
Địa điểm: P 304

Môn: Chính trị (Học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng 19/07/2020
Địa điểm: 302

Môn: Pháp luật
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 01/02, 02/02, Buổi chiều 19/07/2020
Địa điểm: P 302

Môn: Tin học
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 25/07, buổi sáng ngày 26/7/2020
Địa điểm: P 302

Môn: Điều dưỡng cơ bản và CCBĐ (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 26/07/2020
Địa điểm: P 302

 

 

 

Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 22, 23/08/2020
Địa điểm: P103

Môn: Sinh học – Di truyền (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 5, 6/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Chính trị (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12, 13/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Pháp luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19, 20/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Giáo dục thể chất

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26, 27/09/2020
Địa điểm: P304

Môn: Giải phẫu – Sinh lý (LT+TH)

 • Thời gian: Lý thuyết buổi sáng và buổi chiều ngày 3, 4, 10/10/2020
 • Thực hành buổi sáng và buổi chiều ngày 17/10/2020

Địa điểm: P103

Môn: Hóa học

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 11, 18/10/2020
Địa điểm: P302

Môn: Vận động trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24, 25/10/2020
Địa điểm: P302

Môn: Bệnh lý VLTL hệ Tim mạch, Hô hấp
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/10, 01/11/2020
Địa điểm: P302

Môn: Quản lý khoa phòng VLTL

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 7, 8/11/2020.
Địa điểm: P201.

Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 14, 15/11/2020
Địa điểm: P302

Môn: Các phương thức điều trị VLTL

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 21, 22/11/2020
Địa điểm: P201

Môn: Vi sinh – ký sinh trùng

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 28, 29/11/2020
Địa điểm: P201

—————–

Ôn thi học kỳ: từ 01/12/2020 đến ngày 11/12/2020.
Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung, thi lại: 9h sáng ngày 5, 6/12/2020 – Phòng 201.

LỊCH THI HỌC KỲ II

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

—————

LỊCH THI LẠI

Ngày Thời gian Môn thi Phòng thi
02/01/2021 8h00-9h30 Hóa học 302
Bệnh học 304
9h45-11h15 Giáo dục thể chất 302
Tin học 304
14h00 – 15h30 Vật lý đại cương – Lý sinh 302
Sinh lý bệnh – Miễn dịch 304
15h45 – 15h15 Vi sinh – Ký sinh trùng 302
Bệnh lý và VLTL hệ Da – Hệ hóa- Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết 304
03/01/2021 8h00-9h30 Xoa bóp trị liệu 302
Quá trình phát triển con người  304
9h45-11h15 Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 302
Hóa Sinh  304
14h00 – 15h30 Bệnh lý VLTL hệ cơ – xương 302
Dược lý  304
15h45 – 15h15 Ngôn ngữ trị liệu 302

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

——————————-

Môn: Y học cổ truyền & Dưỡng sinh

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09, 10, 16/01/2021
Địa điểm: P201

Môn: Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 23, 24/01/2021
Địa điểm: P201

Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng (học bổ sung)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 30, 31/01/2021
Địa điểm: P304

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)

————————-

Môn: Thử cơ và đo tầm vận động

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 20, 21/03/2021
Địa điểm: P201

Môn: Dược lý (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 27/03/2021 và 03/04/2021
Địa điểm: P302

Môn: Hóa học (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 28/03/2021 và 04/04/2021
Địa điểm: P302.

Môn: Tóan xác suất – Thống kê

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 10, 11/04/2021
Địa điểm: P304

Môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch (học online)

Thời gian Sáng 08/05, chiều 08/05, sáng 09/05, chiều 09/05/2021

Bệnh học (online)

Thời gian: Sáng, chiều ngày 5, 6/6/2021

*****

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp: 08 tuần, từ ngày 16/10/2021 đến ngày 05/12/2021

Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

Cụ thể như sau:

– Ngày 16/10/2021: Hướng dẫn thực tập

– Thời gian thực tập tại viện: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 21/11/2021

– Ngày 05/12/2021: 9h00 sinh viên có mặt tại phòng 103 (212, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) để nộp sổ thực tập.

* Lưu ý: Sinh viên hoàn thành lệ phí thực tập trước ngày 16/10/2021

——————-

LỊCH THI HỌC KỲ

Thời gian Ngày thi Phòng thi
 4/12/2021 5/12/2021  11/12/2021  12/12/2021 
8h00-9h30 Giáo dục quốc phòng – An ninh Bệnh học BL VLTL hệ cơ , xương Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Azota
9h45-11h15 Xác suất, thống kê Y học Xoa bóp trị liệu BL VLTL hệ tim mạch, hô hấp Quản lý khoa/phòng VLTL Azota
14h00– 15h30 Giải phẫu – Sinh lý Thử cơ và đo tầm vận động BL VLTL hệ Da, TH, TN, SD, NT YHCT & Dưỡng sinh Azota
15h45 – 17h15 Sinh lý bệnh – Miễn dịch Vận động trị liệu Ngôn ngữ trị liệu Các phương thức điều trị VLTL Azota

 —————

LỊCH DỰ KIẾN ÔN THI TỐT NGHIỆP, THI TỐT NGHIỆP

Thời gian ôn thi: Từ 19/11/2021 – 19/12/2021

Thời gian làm thủ tục dự thi: 14h00 ngày 24/12/2021. Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như VẮNG thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu ý:

 1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Sinh viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)

 1. Thí sinh nộp 04 ảnh 3×4 NỀN TRẮNG; 01 bản bằng Trung cấp công chứng (với hệ liên thông), bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ công chứng của văng bằng 1 đã học (Bằng cấp đã nộp khi nhập học).

Thời gian thi tốt nghiệp

 • 7h30 ngày 25/12/2021: Thi Môn Chính trị
 • 13h30 ngày 25/12/2021: Thi Môn Lý thuyết tổng hợp
 • 7h30 ngày 26/12/2021: Thí sinh thi Thực hành

(Sinh viên có mặt trong phòng thi trước 15 phút, phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

 • Sinh viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bẳng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến ngày 20/12/2021 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bẳng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 12/2021.
 • Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy…

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913