Thời khóa biểu lớp VTL1301.1-LT

Thời khóa biểu lớp VTL1301.1-LT

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Liên thông Cao đẳng KT Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1301.1-LT

Thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Đối với các môn thực hành: Sinh viên đi học đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài.

**********

Môn: Giải phẫu sinh lý
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều 02/03/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều 03/03/2019
Địa điểm: p 304, P104.

Môn: Vật lý đại cương – lý sinh

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/03, 10/03/2019
Địa điểm: P203

Môn: Hóa học
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/03, 17/03/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Giáo dục thể chất
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 23/03, 24/03/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/04, 07/04/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/04, 27/04/2019
Địa điểm: P 302

Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh )
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/04, 28/04/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Phòng: 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104

Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P 203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P 305.

Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 08/6, 09/6/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Tin học
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 15/6, 16/6/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Giáo dục quốc phòng
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/06, 23/06/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Pháp luật
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/06, 30/06/2019
Địa điểm: p304

Môn: Hóa học (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/07, 07/07/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 13/07, 14/07/2019
Địa điểm: P201

Môn: Giáo dục thể chất (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/07, 21/07/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Xác xuất, thống kê y học
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 27/07, 28/07/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Giải phẫu sinh lý (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 03/08, 17/08/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 18/08/2019
Địa điểm: P 104

Môn: Hóa Sinh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 04/08, 10/08, 11/08/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Vật lý đại cương – lý sinh (Học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 24/08, 25/08/2019
Địa điểm: P203.

Môn: Giáo dục Quốc phòng An ninh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08, 01/09/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Chính trị
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/9, 08/9/2019, buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Tin học (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày ngày 21/09/2019
Địa điểm: P203

Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày ngày 22/09/2019
Địa điểm: P203

LỊCH THI HỌC KỲ I

Thời gian Ngày thi Phòng thi
Ngày 28/09/2019 Ngày 29/09/2019
8h00-9h30 Chính trị Pháp luật 304
9h45– 11h00 Giáo dục quốc phòng Tin học 304
14h00 – 15h30 Xác suất, thống kê y học Hóa học 304
15h45 – 17h00 Vật lý đại cương – lý sinh Giáo dục thể chất 304

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên

—————–

Môn: Mô phôi
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 05/10, 06/10/2019
Địa điểm: P201

Môn: Sinh học và di truyền (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/10, 13/10/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Y đức
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19/10, 20/10/2019
Địa điểm: P 201

Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26, 27/10, 02/11/2019
Địa điểm: P 201

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 03/11, buổi sáng ngày 09/11
Thực hành: buổi chiều ngày 09/11, buổi sáng và buổi chiều ngày 10/11/2019
Địa điểm: P 304/p201.

Môn: Dược lý (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 16/11, 17/11/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 23/11/2019
Địa điểm: P304, P305

Môn: Y đức (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/11/2019
Địa điểm: P304

Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 30/11, 01/12/2019
Địa điểm: P302

Môn: Quá trình phát triển con người (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/12, 08/12/2019
Địa điểm: P304

Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh

Thời gian:

 • Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 14/12, 15/12, 21/12, 22/12, 28/12/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/12/2019

Địa điểm: P 401

Môn: Giải phẫu bệnh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/01, 05/01/2020
Địa điểm: P304

Môn: Các phương thức điều trị vật lý trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/01, 12/01/2020
Địa điểm: P304

Môn: Thử cơ và đo tầm hoạt động
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/01, 19/01, 01/02,02/02/2020
Địa điểm: P304

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Canh Tý)

—————

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ – xương khớp

Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/5, 17/5, 23/5/2020

Địa điểm: 303.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/05/2020

Địa điểm: Phòng 304.

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ da – tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/05, 31/05, 06/06/2020
Địa điểm: P304.

Môn: Xoa bóp trị liệu

Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/06, 13/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 14/06/2020

Địa điểm: P304

Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/06, 27/06/2020
Địa điểm: P 304

Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh (học bổ sung kiến thức)

Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 28/06/2020
Địa điểm: P304

Môn học: Sinh học di truyền (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 04/7, 05/07/2020
Địa điểm: P 304

Môn: Ngôn ngữ trị liệu

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 11/7, 12/7, 18/7/2020
Địa điểm: P 304

Môn học: Y học cổ truyền và dưỡng sinh

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 19/7/2020
Địa điểm: 301

Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/07/2020
Địa điểm: P301

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/07/2020
Địa điểm: P 301

 

 

 

Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 22, 23/08/2020
Địa điểm: P103

Môn: Sinh học – Di truyền (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 5, 6/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Chính trị (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12, 13/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Pháp luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19, 20/09/2020
Địa điểm: P201

Môn: Giáo dục thể chất (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26, 27/09/2020
Địa điểm: P304

Môn: Giải phẫu – Sinh lý (LT+TH) (học bổ sung kiến thức)

Thời gian:

 • Lý thuyết buổi sáng và buổi chiều ngày 3, 4, 10/10/2020
 • Thực hành buổi sáng và buổi chiều ngày 17/10/2020

Địa điểm: P103

Môn: Hóa học (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 11, 18/10/2020
Địa điểm: P302.

Môn: Vận động trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24, 25/10/2020
Địa điểm: P302

Môn: Bệnh lý VLTL hệ Tim mạch, Hô hấp
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/10, 01/11/2020
Địa điểm: P302

Môn: Quản lý khoa phòng VLTL

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 7, 8/11/2020.
Địa điểm: P201.

Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 14, 15/11/2020
Địa điểm: P302

Môn: Các phương thức điều trị VLTL

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 21, 22/11/2020
Địa điểm: P201

Môn: Vi sinh – ký sinh trùng

Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 28, 29/11/2020
Địa điểm: P201.

——————————

Ôn thi học kỳ: từ 01/12/2020 đến ngày 11/12/2020.
Lịch đăng ký kiểm tra bổ sung, thi lại: 9h sáng ngày 5, 6/12/2020 – Phòng 201.

LỊCH THI HỌC KỲ III

————————-

Lịch hướng dẫn thực tập, đăng ký thực tập Tốt nghiệp, viết cam kết thực tập: 8h00 ngày 27/12/2020
Địa điểm: Phòng 103
Yêu cầu 100% sinh viên có mặt đầy đủ.

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————–

LỊCH THI LẠI

 

Ngày Thời gian Môn thi Phòng thi
02/01/2021 8h00-9h30 Hóa học 302
Bệnh học 304
9h45-11h15 Giáo dục thể chất 302
Tin học 304
14h00 – 15h30 Vật lý đại cương – Lý sinh 302
Sinh lý bệnh – Miễn dịch 304
15h45 – 15h15 Vi sinh – Ký sinh trùng 302
Bệnh lý và VLTL hệ Da – Hệ hóa- Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết 304
03/01/2021 8h00-9h30 Xoa bóp trị liệu 302
Quá trình phát triển con người  304
9h45-11h15 Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 302
Hóa Sinh  304
14h00 – 15h30 Bệnh lý VLTL hệ cơ – xương 302
Dược lý  304
15h45 – 15h15 Ngôn ngữ trị liệu 302

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút

——————————-

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp: 05 tuần, từ ngày 18/01/2021 đến ngày 12/03/2021 (trừ lịch nghỉ Tết Âm lịch)

Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

Cụ thể như sau:

– Ngày 10/01/2021: 9h00 sinh viên có mặt tại phòng 103 (212, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) nhận giấy giới thiệu và nhận sổ.

Yêu cầu 100% sinh viên có mặt đầy đủ.

– Thời gian thực tập tại viện: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 12/03/2021

– Ngày 20/03/2021: 9h00 sinh viên có mặt tại phòng 201 (212, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) để nộp sổ thực tập.

* Lưu ý: Sinh viên hoàn thành lệ phí thực tập trước ngày 18/01/2020.

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu).

——————————

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

Sáng: 08h-11h30, chiều từ 13h30-17h00

 1. Thực hành nghề nghiệp: chuyên môn VLTL và phục hồi chức năng: cả ngày 27/3.
 2. Vận động trị liệu: Sáng 28/3.
 3. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: Chiều 28/3.
 4. Bệnh lý & VLTL hệ cơ – xương: Sáng 03/4.
 5. Bệnh lý & VLTL hệ Tim mạch, Hô hấp: Chiều 03/4.
 6. Môn Thử cơ và đo tầm hoạt động: Sáng 04/4.
 7. Môn Chính trị: Chiều 04/4

Địa điểm:

 • Phòng lý thuyết: 304
 • Phòng thực hành: 201

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14h00 ngày 16/4/2021. Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như VẮNG thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu ý:

 1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Sinh viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)

 1. Thí sinh nộp 04 ảnh 3×4 NỀN TRẮNG; 01 bản bằng Trung cấp công chứng (với hệ liên thông), bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ công chứng của văng bằng 1 đã học (Bằng cấp đã nộp khi nhập học).

Thời gian thi tốt nghiệp

 • 7h30 ngày 17/4/2021: Thi Môn Chính trị
 • 13h30 ngày 17/4/2021: Thi Môn Lý thuyết tổng hợp
 • 7h30 ngày 18/4/2021: Thí sinh thi Thực hành

(Sinh viên có mặt trong phòng thi trước 15 phút, phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

 • Sinh viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bẳng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến ngày 21/03/2021 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bẳng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 4/2021.
 • Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy…

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913