Thời khóa biểu lớp VTL1201 - LT
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng KT Vật lý trị liệu PHCN / Thời khóa biểu lớp VTL1201 – LT

Thời khóa biểu lớp VTL1201 – LT

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Liên thông Cao đẳng KT Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1201 – LT

Lưu ý thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Các buổi học thực hành: sinh viên đi học mặc áo blouse và quần dài.

1/ Môn Giải phẫu sinh lý (thực hành):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/9/2018
Phòng 104.
Lưu ý: sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse.

2/Môn Hóa học:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 6/10, 13/10/2018
Phòng 203.

3/ Môn Xác xuất – thống kê Y học:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 7/10, 14/10/2018
Phòng 203

4/Môn Chính trị:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 20/10, 27/10/2018
Phòng 203.

5/ Môn Pháp luật:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 3/11, 10/11/2018
Phòng 203.

6/ Môn Giáo dục thể chất:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 21/10, 28/10/2018.
Phòng 203.

7/ Môn Giáo dục quốc phòng:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 4/11, 11/11/2018
Phòng 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 17/11, 18/11/2018
Phòng 203.

9/ Môn Giải phẫu sinh lý:
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 24/11, 25/11, 01/12/2018
Phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều ngày: 02/12/2018
Phòng 104

10/ Môn: Sinh học và di truyền

Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày: 08/12, 09/12/2018
Địa điểm: P 203.

11/ Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng
Thời gian học: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 15/12, 16/12/2018
Phòng 203.

12/ Môn Hóa sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/12, 23/12/2018
Địa điểm: P 203

13/ Môn Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/12, 30/12/2018
Địa điểm: P 302

14/ Môn: Chính trị (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/01/2019
Địa điểm: P.304
Giáo viên: Cô Mơ.

15/ Môn: Giáo dục thể chất (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 06/01/2019
Địa điểm: P.304.

16/ Môn: Dược lý (Thực hành)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 12/01, 13/01/2019
Địa điểm: P305
Lưu ý: Sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse

17/ Môn: Pháp luật (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 19/01/2019
Địa điểm: P 304

18/ Môn: Giáo dục quốc phòng an ninh (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 20/01/2019
Địa điểm: P 304

19/ Môn: Xác suất, thống kê y học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/01/2019
Địa điểm: P304

20/ Môn: Tin học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 27/01/2019
Địa điểm: P304

————————-

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (Tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi)

——————————

21/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày 16/02, 17/02/2019
Địa điểm: P302.

22/ Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và chiều các ngày 23/02, 24/02/2019
Địa điểm: P302

23/ Môn: Giải phẫu – sinh lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 02/03, 03/03/2019
Địa điểm: P304

24/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/03, 10/03/2019
Địa điểm: P203

25/ Môn: Hóa học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/03, 17/03/2019
Địa điểm: P 304

***************

26/ Môn: Sinh học di truyền (lần 2 cho những sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03/2019
Địa điểm: P304.

27/ Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/4, 07/4/2019
Địa điểm: P 304

28/ Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/4, 27/4/2019
Địa điểm: P 302

29/ Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh )
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/4, 28/4/2019
Địa điểm: P302.

30/ Môn: Dược lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Địa điểm: Phòng 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

31/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104.

32/ Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P 203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P 305.

33/ Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

34/ Môn: Bệnh học (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 08/6, 09/6/2019
Địa điểm: P 203

35/ Môn: Thử cơ và đo tầm vận động
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 15/06, 16/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 22/06/2019
Địa điểm: P104

36/ Môn: Vận động trị liệu
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 23/06, 29/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 30/06/2019
Địa điểm: P104

37/ Môn: Các phương thức điều trị vật lí trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/7, 07/7/2019
Địa điểm: P201

38/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm ( học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 13/7, 14/7/2019
Địa điểm: P201.

39/ Môn: Y học cổ truyền và dưỡng sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/07, 21/07/2019
Địa điểm: P 201.

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019
Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 22/7 đến hết ngày 22/8/2019

—————————

40/ Môn: Xoa bóp trị liệu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/08, 25/08/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08/2019
Địa điểm: P 201.

41/ Môn: Quản lý Khoa/ Phòng vật lý trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 01/09/2018
Địa điểm: P 201.

42/ Môn: Ngôn ngữ trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/09, 08/09, Buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P201

43/ Môn: vi sinh vật – ký sinh trùng (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P304.

LỊCH THI HỌC KỲ II

Thời gian

Ngày thi

Phòng thi
Ngày 21/09/2019 Ngày 22/09/2019
8h00-9h30 Vi sinh vật – ký sinh trùng Dược lý 304
9h45– 11h00 Sinh lý bệnh – Miễn dịch Bệnh học 304
14h00 – 15h30 Vật lý đại cương – lý sinh Qúa trình phát triển con người 304
15h45 – 17h00 Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm Ngoại ngữ 304

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên

—————–

44/ Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 28/09, 29/09/2019
Địa điểm: P 203

45/ Môn: Mô phôi
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 05/10, 06/10/2019
Địa điểm: P201

46/ Môn: Bệnh lý và VLTL hệ Da – Tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 12/10, 13/10/2019
Địa điểm: P 201

47/ Môn: Y đức
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19/10, 20/10/2019
Địa điểm: P 201

48/ Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26/10/2019, buổi sáng ngày 27/10/2019
Địa điểm: p201

49/ Môn: Quản lý khoa/ phòng vật lý trị liệu (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 27/10/2019
địa điểm: P201

50/ Môn: Vật lý trị liệu Nội khoa
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 02/11, 03/11/2019
Địa điểm: P302

51/ Môn: Y học cổ truyền và dưỡng sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/11/2019
Địa điểm: P302

52/ Môn: Xoa bóp trị liệu ( bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 10/11/2019
Địa điểm: P302.

53/Môn: Bệnh lý và VLTL hệ Tim mạch – Hô hấp
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 16/11, 17/11/2019
Địa điểm: P302

54/Môn: Mô phôi ( học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 23/11/2019
Địa điểm: P302

55/Môn: Y đức (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/11/2019
Địa điểm: P304

56/Môn: Vận động trị liệu (học bổ sung kiến thức)

Thời gian:

 • Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/11/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 01/12/2019

Địa điểm: P 304. P. 303

57/ Môn: Lượng giá chức năng vận động

Thời gian:

 • Lý Thuyết: Buổi sáng và buổi chiều ngày 07/12/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/12/2019

Địa điểm: P302

58/ Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh

Thời gian:

 • Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 14/12, 15/12, 21/12, 22/12, 28/12/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/12/2019

Địa điểm: P 401

59/Môn: Giải phẫu bệnh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/01, 05/01/2020
Địa điểm: P304

60/Môn: Các phương thức điều trị vật lý trị liệu (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/01, 12/01/2020
Địa điểm: P304

61/Môn: Thử cơ và đo tầm hoạt động (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/01, 19/01, 01/02,02/02/2020
Địa điểm: P304

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Canh Tý)

——————

62/ Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ – xương khớp

Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/5, 17/5, 23/5/2020

Địa điểm: 303.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/05/2020

Địa điểm: Phòng 304.

63/ Môn: Bệnh lý và VLTL hệ da – tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết (Học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/05, 31/05, 06/06/2020
Địa điểm: P304.

64/ Môn: Xoa bóp trị liệu (học bổ sung kiến thức)

Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/06, 13/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 14/06/2020

Địa điểm: P304

65/ Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/06, 27/06/2020
Địa điểm: P304

66/ Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh (học bổ sung kiến thức)

Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/06/2020
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 28/06/2020
Địa điểm: P304

67/Môn học: Sinh học di truyền (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 04/7, 05/07/2020
Địa điểm: P 304

68/ Môn: Ngôn ngữ trị liệu (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 11/7, 12/7, 18/7/2020
Địa điểm: P304.

69/ Môn học: Y học cổ truyền và dưỡng sinh (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 19/7/2020
Địa điểm: 301

———————

 

70/ Môn: Vật lí trị liệu Ngoại khoa

Thời gian: buổi sang và buổi chiều ngày 01/08, 02/08/2020
Địa điểm: P201

 

 

———————

71/ Môn: Sinh học – Di truyền (học bổ sung)

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 5, 6/09/2020
Địa điểm: P201

72/ Môn: Chính trị (học bổ sung)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12, 13/09/2020
Địa điểm: P201

73/ Môn: Pháp luật (học bổ sung)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19, 20/09/2020
Địa điểm: P201

 

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian thực tập tốt nghiệp: 08 tuần, từ ngày 10/10/2020 đến 28/11/2020

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

Cụ thể như sau:

Ngày 10/10: 8h00 sinh viên có mặt tại phòng 302 (tại 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) để nghe phổ biến và hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp.

Yêu cầu 100% sinh viên có mặt đầy đủ.

Ngày 28/11/2020: Sinh viên nộp sổ thực tập

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

Sáng: 08h-11h30, chiều từ 13h30-17h00

 1. Bệnh lý & VLTL hệ cơ – xương: Sáng 5/12.
 2. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: Chiều 5/12.
 3. Vận động trị liệu: Sáng 6/12.
 4. Môn Thử cơ và đo tầm hoạt động: Chiều 6/12.
 5. Thực hành nghề nghiệp: chuyên môn VLTL và phục hồi chức năng: cả ngày 12/12.
 6. Bệnh lý & VLTL hệ Tim mạch, Hô hấp: Sáng 13/12.
 7. Môn Chính trị: Chiều 13/12/2020.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14h00 ngày 25/12/2020. Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như VẮNG thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu ý:

 1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Sinh viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)

 1. Thí sinh nộp 04 ảnh 3×4 NỀN TRẮNG; 01 bản bằng Trung cấp công chứng (với hệ liên thông), bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ công chứng của văng bằng 1 đã học (Bằng cấp đã nộp khi nhập học).

Thời gian thi tốt nghiệp:

 • 7h30 ngày 26/12/2020: Thi Môn Chính trị
 • 13h30 ngày 26/12/2020: Thi Môn Lý thuyết tổng hợp
 • 7h30 ngày 27/12/2020: Thí sinh thi Thực hành

(Sinh viên có mặt trong phòng thi trước 15 phút, phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

 • Sinh viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến ngày 05/12/2020 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 12/2020.
 • Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy…

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)