Pin It

Thời khóa biểu lớp VTL1201 – LT

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Liên thông Cao đẳng KT Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1201 – LT

Lưu ý thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Các buổi học thực hành: sinh viên đi học mặc áo blouse và quần dài.

1/ Môn Giải phẫu sinh lý (thực hành):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/9/2018
Phòng 104.
Lưu ý: sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse.

2/Môn Hóa học:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 6/10, 13/10/2018
Phòng 203.

3/ Môn Xác xuất – thống kê Y học:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 7/10, 14/10/2018
Phòng 203

4/Môn Chính trị:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 20/10, 27/10/2018
Phòng 203.

5/ Môn Pháp luật:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 3/11, 10/11/2018
Phòng 203.

6/ Môn Giáo dục thể chất:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 21/10, 28/10/2018.
Phòng 203.

7/ Môn Giáo dục quốc phòng:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 4/11, 11/11/2018
Phòng 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 17/11, 18/11/2018
Phòng 203.

9/ Môn Giải phẫu sinh lý:
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 24/11, 25/11, 01/12/2018
Phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều ngày: 02/12/2018
Phòng 104

10/ Môn: Sinh học và di truyền

Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày: 08/12, 09/12/2018
Địa điểm: P 203.

11/ Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng
Thời gian học: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 15/12, 16/12/2018
Phòng 203.

12/ Môn Hóa sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/12, 23/12/2018
Địa điểm: P 203

13/ Môn Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/12, 30/12/2018
Địa điểm: P 302

14/ Môn: Chính trị (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/01/2019
Địa điểm: P.304
Giáo viên: Cô Mơ.

15/ Môn: Giáo dục thể chất (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 06/01/2019
Địa điểm: P.304.

16/ Môn: Dược lý (Thực hành)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 12/01, 13/01/2019
Địa điểm: P305
Lưu ý: Sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse

17/ Môn: Pháp luật (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 19/01/2019
Địa điểm: P 304

18/ Môn: Giáo dục quốc phòng an ninh (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 20/01/2019
Địa điểm: P 304

19/ Môn: Xác suất, thống kê y học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/01/2019
Địa điểm: P304

20/ Môn: Tin học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 27/01/2019
Địa điểm: P304

————————-

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (Tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi)

——————————

21/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày 16/02, 17/02/2019
Địa điểm: P302.

22/ Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và chiều các ngày 23/02, 24/02/2019
Địa điểm: P302

23/ Môn: Giải phẫu – sinh lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 02/03, 03/03/2019
Địa điểm: P304

24/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/03, 10/03/2019
Địa điểm: P203

25/ Môn: Hóa học (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 16/03, 17/03/2019
Địa điểm: P 304

***************

26/ Môn: Sinh học di truyền (lần 2 cho những sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03/2019
Địa điểm: P304.

27/ Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/4, 07/4/2019
Địa điểm: P 304

28/ Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/4, 27/4/2019
Địa điểm: P 302

29/ Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh )
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/4, 28/4/2019
Địa điểm: P302.

30/ Môn: Dược lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Địa điểm: Phòng 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

31/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104.

32/ Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P 203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P 305.

33/ Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

34/ Môn: Bệnh học (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 08/6, 09/6/2019
Địa điểm: P 203

35/ Môn: Thử cơ và đo tầm vận động
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 15/06, 16/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 22/06/2019
Địa điểm: P104

36/ Môn: Vận động trị liệu
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 23/06, 29/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 30/06/2019
Địa điểm: P104

37/ Môn: Các phương thức điều trị vật lí trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/7, 07/7/2019
Địa điểm: P201

38/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm ( học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 13/7, 14/7/2019
Địa điểm: P201.

39/ Môn: Y học cổ truyền và dưỡng sinh
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/07, 21/07/2019
Địa điểm: P 201.

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019
Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 22/7 đến hết ngày 22/8/2019

—————————

40/ Môn: Xoa bóp trị liệu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/08, 25/08/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08/2019
Địa điểm: P 201.

41/ Môn: Quản lý Khoa/ Phòng vật lý trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 01/09/2018
Địa điểm: P 201.

42/ Môn: Ngôn ngữ trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/09, 08/09, Buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P201

43/ Môn: vi sinh vật – ký sinh trùng (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P304.

LỊCH THI HỌC KỲ II

Thời gian

Ngày thi

Phòng thi
Ngày 21/09/2019 Ngày 22/09/2019
8h00-9h30 Vi sinh vật – ký sinh trùng Dược lý 304
9h45– 11h00 Sinh lý bệnh – Miễn dịch Bệnh học 304
14h00 – 15h30 Vật lý đại cương – lý sinh Qúa trình phát triển con người 304
15h45 – 17h00 Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm Ngoại ngữ 304

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Check Also

Thời khóa biểu lớp VTL1301-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi VB2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Khóa 13.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.