Thời khóa biểu lớp VTL1101

Thời khóa biểu lớp VTL1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng KT Vật lý trị liệu và PHCN hệ chính quy – VTL1101

Lịch khai giảng: Khai giảng ngày 02/08/2019 – Tại phòng 203 – thời gian từ 8h00 đến 11h00.

Lưu ý cho sinh viên: 

  • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30.
  • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành.

*************

Môn Chính trị 1
Thời gian: Buổi sáng các ngày 05/8, 07/8, 09/8, 12/8, 13/8, 16/08, 19/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Y đức
Thời gian: Buổi sáng các ngày 06/8, 08/8, 14/8, 15/8, 20/8, 21/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Tin học
Thời gian: Buổi sáng các ngày 22/8, 27/8, 29/8, 04/9, 06/9, 10/9, 12/9, 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P 203

Môn Giáo dục thể chất
Thời gian: Buổi sáng các ngày 26/8, 28/8, 30/8, 05/9, 09/9, 11/9/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
Thời gian:
 Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 17/9, 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 01/10, 03/10, 07/10, 09/10/2019
 Lịch học thực hành: sáng các ngày 14/10, 16/10, 18/10, 22/10/2019
Địa điểm: P203.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: sáng các ngày 18/9, 20/9, 24/9, 26/9, 30/9, 02/10/2019
Địa điểm: P203

Môn: Vi sinh, kí sinh
Thời gian:
Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 04/10, 08/10, 10/10, 11/10, 15/10, 17/10/2019
Lịch học thực hành: sáng các ngày 21/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Giải phẫu sinh lý
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 11/11, 12/11, 15/11, 18/11/2019
Địa điểm: P 203

Môn: GPCN hệ vận động và thần kinh
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 25/11, 26/11, 27/11/2019.

Địa điểm: P202.

Môn: Quá trình phát triển con người

Lý thuyết: sáng ngày 29/11, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12/2019. Phòng 103

LỊCH THI HỌC KỲ I KHÓA 11

Lớp VTL1101

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
6/1 Chính trị 1 13h45- 15h15 304
7/1 GDTC 13h45- 15h15 304
8/1 Tin học 13h45- 15h15 304
9/1 SHDT 13h45- 15h15 304
10/1 Y đức 13h45- 15h15 304
11/1 GPSL 13h45- 15h15 304
13/1 Hóa học 1 13h45- 15h15 304
14/1 VS-KST 13h45- 15h15 304
x15/1 Quá trình phát triển con người 13h45- 15h15 304
16/1 GPCN hệ VĐ và hệ TK 13h45- 15h15 304

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————

Môn Pháp luật

Thời gian: buổi chiều các ngày 2/6,4/6,5/6, 8/6, 9/6, 10/6/2020.
Địa điểm: P203

Môn Hóa Sinh

Lý thuyết: chiều các ngày 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 22/6/2020.
Thực hành: chiều các ngày 23/6, 24/6/2020.

Địa điểm P201.

——

————-

 

Môn Tiếng Anh cơ bản 1.

Thời gian học: Buổi sáng các ngày 23, 24, 25, 26, 29, 30/6/2020.
Địa điểm: P201

Môn Chính trị 2

Thời gian học: Buổi sáng các ngày: 1, 3, 6, 8, 13, 14/7/2020.
Địa điểm: P201.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh

Thời gian: chiều 1/7, chiều 7/7, chiều 9/7, sáng 20/7, sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 23/7, chiều 23/7, sáng 24/7, chiều 24/7/2020.

Địa điểm: P201

————

 LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHÓA 11

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
13/8 Pháp luật 7h45- 9h15 304
14/8 Chính trị 2 7h45- 9h15 304
15/8 TACB 1 7h45- 9h15 304
17/8 VLĐC- Lý sinh 7h45- 9h15 304
18/8 Dược lý 1 7h45- 9h15 304
19/8 DDCS 1 7h45- 9h15 304
20/8 Hóa sinh 7h45- 9h15 304
21/8 SLB – MD 7h45- 9h15 304

—————————–

Môn Xác suất thống kê
Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,11,14,15,16,17/9/2020.
Địa điểm: P304

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

Lý thuyết: Chiều 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 28/9, 29/9, 30/9, 1/10.
Địa điểm: P 304

Môn Bệnh học cơ sở

Lý thuyết chiều:14,15,16,19,20,21,22,23,26,27/10/2020.

Địa điểm: P300.

Môn Thử cơ và đo tầm hoạt động

Lý thuyết: sáng 2/11, 6/11, 9/11, 10/11, 12/11, 13/11, 16/11, 17/11, 19/11, 20/11/2020.
Địa điểm: P 103.

Môn Các phương thức điều trị vật lý trị liệu

Lý thuyết: Sáng 10/12, 11/12, 14/12, 15/12, 17/12/2020.
Thực hành: Sáng 18/12, 21/12, 22/12/2020.
Địa điểm: P 103

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————–

 LỊCH THI LẠI VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 2

 

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 09/01/2020 Pháp luật 7h45 – 9h15 P. 302
Chính trị 2 9h30 – 11h00
Chiều 09/01/2020 Tiếng Anh 1 13h35-15h15 P. 302
Vật lý đại cương – Lý sinh 15h30-17h00
Sáng 10/01/2020 Dược lý 7h45 – 9h15 P. 302
Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 9h30 – 11h00
Chiều 10/01/2020 Hóa sinh 13h35-15h15 P. 302
Sinh lý bệnh – Miễn dịch 15h30-17h00

—————-

LỊCH THI HỌC KỲ 3

 

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
04/01/2021 Thử cơ và đo tầm vận động 07h45 – 09h15 302
05/01/2021 Xác suất thống kê y học 07h45 – 09h15 302
06/01/2021 Bệnh học cơ sở 07h45 – 09h15 302
07/01/2021 Các phương thức điều trị vật lý trị liệu 07h45 – 09h15 302
08/01/2021 Giáo dục quốc phòng – An ninh 07h45 – 09h15 302

 

—————————————

Môn: Tiếng Anh cơ bản 2

Lý thuyết: Buổi chiều các ngày 25, 26, 27, 28, 29/01, 01/02/2021
Địa điểm: P302.

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)

———————-

Môn Xoa bóp trị liệu:

  • Lý thuyết: học vào Chiều 15, 16, 17, 18/03/2021 từ 13h30 – 17h. Phòng học P304.
  • Thực hành: học vào Chiều 19, 22, 23, 24/03/2021 từ 13h30 – 17h.

Môn: Y học cổ truyền & Dưỡng sinh

Thời gian: Buổi chiều các ngày 29, 31/3/2021 và 1, 5, 6, 7, 8, 9/4/2021
Phòng: 304

Môn: Bệnh lý VLTL hệ thần kinh – cơ

Lý thuyết + thực hành: Buổi sáng các ngày 12, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27/4/2021
Phòng: 304

Môn: Vận động trị liệu

Lý thuyết + thực hành: Buổi chiều các ngày 28, 29/4/2021 và 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 18/5/2021
Phòng: 304

Môn: Vận động trị liệu (tiếp)

Thời gian Chiều: 5, 6, 7/5/2021

Học online.

Môn: Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ cơ – xương

Sáng 3,4,10,11,14, 16,17/6, Chiều 17/6, Sáng 18/6, Chiều 18/6/2021

Môn: Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ Da – Tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết

Chiều 3,4,10,11,14,16/6/2021

Môn Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Thời gian: Sáng 21, 23, 24, 25, 28, 30/6/2021

LỊCH NGHỈ HÈ: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/08/2021.

————

Môn: Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ Da – Tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết

Thời gian: Chiều 7, 9, 14, 16/9/2021

Môn: Quản lý khoa phòng VLTL

Thời gian: Chiều 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10, 28/10, 2/11, 4/11, 9/11, 11/11/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K11

—————–

LỊCH THI HỌC KỲ KHÓA 11

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

————–

Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ xương

Thực hành: Sáng 13,15, 19 21/4/2022
Địa điểm: P300 cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

——-

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 

Hướng dẫn viết sổ thực tập tốt nghiệp (online)

Thời gian: 15h chiều 21/05/2022.

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913