Thời khóa biểu lớp VTL1101-LT

Thời khóa biểu lớp VTL1101-LT

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Liên thông Cao đẳng KT Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1101-LT

Lưu ý thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Các buổi học thực hành: sinh viên đi học mặc áo blouse và quần dài.

1/ Môn Xác xuất – thống kê Y học:

Thời gian học: Sáng 02/06, chiều 02/06, sáng 03/06, chiều 03/06/2018.
Phòng 203.

2/Môn Giáo dục thể chất.
Thời gian học: Sáng 09/06, chiều 09/06, sáng 10/06, chiều 10/06/2018.
Phòng 203.

3/Môn Giáo dục quốc phòng:
Thời gian học: sáng 16/6, chiều 16/6, sáng 17/6, chiều 17/6/2018.
Phòng 203.

4/ Môn Hóa học:

Thời gian: Sáng 23/6, chiều 23/6, sáng 24/6, chiều 24/6, sáng 1/7, chiều 1/7, sáng 8/7, chiều 8/7/2018.

Phòng 203.

5/ Môn Chính trị:

Thời gian: sáng 30/6, chiều 30/6, sáng 7/7, chiều 7/7, sáng 14/7, chiều 14/7/2018

Phòng 203.

6/ Môn Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: sáng 15/7, chiều 15/7, sáng 22/7, chiều 22/7, sáng 29/7, chiều 29/7/2018.

Phòng 203.

7/ Môn Pháp luật:

Thời gian: sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 28/7, chiều 28/7/2018.

8/ Môn Tin học:

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 4/8, 5/8, 11/8, 12/8/2018.
Phòng 203.

9/ Môn Hóa Sinh:

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 18/8, 19/8, 25/8, 26/8, 1/9, 8/9/2018.
Phòng 203

10. Môn Vi sinh vật – Ký sinh trùng:

Thời gian học: Sáng chiều các ngày: 9/9, 16/9/2018.
Phòng: 203.

11. Môn Sinh học và Di truyền:

Thời gian học: Sáng chiều các ngày: 15/9, 22/9/2018.
Phòng: 203.

12. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh.

Thời gian học: Sáng + chiều các ngày: 23/9, 29/9/2018.
Phòng: 203.

13/ Môn Giải phẫu sinh lý (thực hành):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/9/2018
Phòng 104
Lưu ý: sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse.

14/Môn Hóa học (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 6/10, 13/10/2018.
Phòng 203.

15/ Môn Xác xuất – thống kê Y học: (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 7/10, 14/10/2018
Phòng 203.

16/ Môn Chính trị (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 20/10, 27/10/2018
Phòng 203.

17/ Môn Pháp luật (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 3/11, 10/11/2018
Phòng 203.

18/ Môn Giáo dục thể chất (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 21/10, 28/10/2018 .
Phòng 203.

19/ Môn Giáo dục quốc phòng (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 4/11, 11/11/2018
Phòng 203.

20/ Môn Tin học (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 17/11, 18/11/2018
Phòng 203.

21/ Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 24/11, 25/11, 01/12/2018.
Phòng 203.

Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều ngày: 02/12/2018
Phòng 104.

22/ Môn: Sinh học và di truyền (Lần 2)
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày: 08/12, 09/12/2018
Địa điểm: P203

LỊCH THI HỌC KỲ I

23/ Môn Hóa sinh (lần 2 cho những sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/12, 23/12/2018
Địa điểm: P 203.

24/ Môn Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/12, 30/12/2018
Địa điểm: P 302

25/ Môn: Vi sinh vật – Ký sinh trùng (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 05/01, 06/01/2019
Phòng 203

26/ Môn: Dược lý (Thực hành)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 12/01, 13/01/2019
Địa điểm: P305
Lưu ý: Sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse.

27/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 19/01, 20/01/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày 26/01, 27/01/2019
Địa điểm: P104
Lưu ý: Sinh viên đi học thực hành mặc đầy đủ áo blouse

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (Tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi)

—————————

28/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày 16/02, 17/02/2019
Địa điểm: P302.

29/ Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và chiều các ngày 23/02, 24/02/2019
Địa điểm: P302

30/ Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 02/3, 03/3, 16/03, 17/03/2019
Địa điểm: P203

31/ Môn: Vật lý đại cương – lý sinh (lần 2 cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/3, 10/3/2019
Địa điểm: P203.

***********

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I
Địa điểm: P304

– Ngày 23/3/2019

 • 8h00-9h15: Chính trị
 • 9h30 – 10h45: Xác xuất, thống kê y học
 • 14h00 – 15h15: Pháp luật
 • 15h30 – 16h45: Giáo dục thể chất

– Ngày 24/03/2019

 • 8h00-9h15: Quốc phòng an ninh
 • 9h30 – 10h45: Hóa học
 • 14h00 – 15h15: Tin học
 • 15h30 – 16h45: Giải phẫu sinh lý

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút và mang theo thẻ sinh viên.

************

32/ Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03, 06/04/2019.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/04/2019
Địa điểm: P203.

33/ Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/04, 27/04/2019
Địa điểm: P 302

34/ Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/04, 28/04/2019
Địa điểm: P302.

35/ Môn: Dược lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Địa điểm: Phòng 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

36/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104.

37/ Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P305

38/ Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

——————-

LỊCH THI HỌC KỲ II

Lớp VTL 1101–LT, VTL1101-VB2, VTL1101-CĐVB2

Địa điểm: Phòng 304

Thời gian Ngày 08/06/2019 Ngày 09/06/2019
8h00-9h30 Sinh học và di truyền Hóa sinh
9h45– 11h15 Dược lý Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
14h00 – 15h30 Vi sinh vật – ký sinh trùng Sinh lý bệnh – Miễn dịch
15h45 – 17h15 Vật lý đại cương – lý sinh Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên (trường hợp mất thẻ phải xin cấp lại)

—————————

39/ Môn: Thử cơ và đo tầm vận động
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 15/06, 16/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 22/06/2019
Địa điểm: P104

40/ Môn: Vận động trị liệu
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 23/06, 29/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 30/06/2019
Địa điểm: P104

41/ Môn: Các phương thức điều trị vật lí trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/7, 07/7/2019
Địa điểm: P201

42/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm ( học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 13/7, 14/7/2019
Địa điểm: P201.

43/ Môn: Y học cổ truyền và dưỡng sinh
Thời gian: buối sáng và buổi chiều các ngày 20/07, 21/07/2019
Địa điểm: P 201.

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019
Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 22/7 đến hết ngày 22/8/2019

————————–

44/ Môn: Xoa bóp trị liệu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/08, 25/08/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08/2019
Địa điểm: P 201.

45/ Môn: Quản lý Khoa/ Phòng vật lý trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 01/09/2018
Địa điểm: P 201.

46/ Môn: Ngôn ngữ trị liệu
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 07/09, 08/09, Buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P201

47/ Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P201

48/ Môn: Bệnh lý và VLTL hệ cơ – xương
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 21/9, 22/9, 28/9/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/09/2019
Địa điểm: P 201

49/ Môn: Mô phôi
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 05/10, 06/10/2019
Địa điểm: P201

50/ Môn: Bệnh lý và VLTL hệ Da – Tiêu hóa – Tiết niệu – Sinh dục – Nội tiết
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 12/10, 13/10/2019
Địa điểm: P 201

51/ Môn: Y đức
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19/10, 20/10/2019
Địa điểm: P 201

52/ Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26/10/2019, buổi sáng ngày 27/10/2019
Địa điểm: p201

53/ Môn: Quản lý khoa/ phòng vật lý trị liệu (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 27/10/2019
địa điểm: P201

54/ Môn: Vật lý trị liệu Nội khoa
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 02/11, 03/11/2019
Địa điểm: P302

55/ Môn: Y học cổ truyền và dưỡng sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/11/2019
Địa điểm: P302

56/ Môn: Xoa bóp trị liệu ( bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 10/11/2019
Địa điểm: P302.

57/Môn: Bệnh lý và VLTL hệ Tim mạch – Hô hấp
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 16/11, 17/11/2019
Địa điểm: P302

58/Môn: Mô phôi ( học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 23/11/2019
Địa điểm: P302

59/Môn: Y đức (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/11/2019
Địa điểm: P304

60/Môn: Vận động trị liệu (học bổ sung kiến thức)

Thời gian:

 • Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/11/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 01/12/2019

Địa điểm: P 304. P. 303

61/ Môn: Lượng giá chức năng vận động

Thời gian:

 • Lý Thuyết: Buổi sáng và buổi chiều ngày 07/12/2019
 • Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/12/2019

Địa điểm: P302

62/ Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 14/12, 15/12, 21/12, 22/12, 28/12/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 29/12/2019
Địa điểm: P 401

62/ Môn: Giải phẫu bệnh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/01, 05/01/2020
Địa điểm: P304

63/ Môn: Các phương thức điều trị vật lý trị liệu (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/01, 12/01/2020
Địa điểm: P304

64/ Môn: Thử cơ và đo tầm hoạt động (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/01, 19/01, 01/02,02/02/2020
Địa điểm: P304

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Canh Tý)

 

 

65/ Môn: Vật lí trị liệu Ngoại khoa

Thời gian: buổi sang và buổi chiều ngày 01/08, 02/08/2020
Địa điểm: P201

————–

LỊCH THI CÁC MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC

Ngày 08/08/2020

Thời gian

 

Môn thi Phòng thi
8h00 – 9h15 Giải phẫu sinh lý 304
9h20 – 10h25 Xoa bóp trị liệu 304
14h00 – 15h30 GP chức năng hệ VĐ và TK 304
15h45 – 17h00 PHCN dựa vào cộng đồng 304

————

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

(Sáng: 08h-11h30, chiều từ 13h30-17h00)

 1. Bệnh lý & VLTL hệ cơ – xương: Sáng 15/08.
 2. Bệnh lý & VLTL hệ Tim mạch, Hô hấp: Chiều 15/08.
 3. Vận động trị liệu: Sáng 16/08.
 4. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: chiều 16/08.
 5. Thực hành nghề nghiệp: chuyên môn VLTL và phục hồi chức năng: Sáng 22/08; chiều 22/08
 6. Môn Chính trị: Sáng 23/08.
 7. Môn Thử cơ và đo tầm hoạt động: Chiều 23/08.

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14h00 ngày 28/08/2020. Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu ý:

 1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.
 2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng Trung cấp công chứng (với hệ liên thông), bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ công chứng của văn bằng 1 đã học (Bằng cấp đã nộp khi nhập học).

Học viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)

Thời gian thi tốt nghiệp:

 • 7h30 ngày 29/08/2020: Thi Môn Chính trị
 • 13h30 ngày 29/08/2020: Thi Môn Lý thuyết tổng hợp
 • 7h30 ngày 30/08/2020: Thí sinh thi Thực hành (Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

 • Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến ngày 14/08/2020 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 08/2020.
 • Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy…

 

 

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913