Thời khóa biểu lớp VDS1101
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Dược / Thời khóa biểu lớp VDS1101

Thời khóa biểu lớp VDS1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – VDS1101

Lịch khai giảng: Khai giảng ngày 02/08/2019 – Tại phòng 203 – thời gian từ 8h00 đến 11h00.

Lưu ý cho sinh viên: 

 • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30.
 • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành.

*************

Môn Chính trị 1
Thời gian: Buổi sáng các ngày 05/8, 07/8, 09/8, 12/8, 13/8, 16/08, 19/8/2019
Địa điểm: P 203

Môn Y đức
Thời gian: Buổi sáng các ngày 06/8, 08/8, 14/8, 15/8, 20/8, 21/8/2019
Địa điểm: P 203.

Môn Tin học
Thời gian: Buổi sáng các ngày 22/8, 27/8, 29/8, 04/9, 06/9, 10/9, 12/9, 13/9, 16/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn Giáo dục thể chất
Thời gian: Buổi sáng các ngày 26/8, 28/8, 30/8, 05/9, 09/9, 11/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn: Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)
Thời gian:
 Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 17/9, 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 01/10, 03/10, 07/10, 09/10/2019
 Lịch học thực hành: sáng các ngày 14/10, 16/10, 18/10, 22/10/2019
Địa điểm: P203.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: sáng các ngày 18/9, 20/9, 24/9, 26/9, 30/9, 02/10/2019
Địa điểm: P203

Môn: Vi sinh, kí sinh
Thời gian:
Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 04/10, 08/10, 10/10, 11/10, 15/10, 17/10/2019
Lịch học thực hành: sáng các ngày 21/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Giải phẫu sinh lý
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 11/11, 12/11, 15/11, 18/11/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Thực vật Dược
Thời gian:
• Lịch học lý thuyết: sáng các ngày 13/11, 14/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 02/12/2019
• Lịch học thực hành: sáng các ngày 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 09/12/2019
Địa điểm: P 203

LỊCH THI HỌC KỲ I KHÓA 11

Lớp VDS1101

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
6/1 Chính trị 1 7h45- 9h15 304
7/1 GDTC 7h45- 9h15 304
8/1 Tin học 7h45- 9h15 304
9/1 SHDT 7h45- 9h15 304
10/1 Y đức 7h45- 9h15 304
11/1 GPSL 7h45- 9h15 304
13/1 Hóa học 1 7h45- 9h15 304
14/1 VS-KST 7h45- 9h15 304
15/1 Thực vật dược 7h45- 9h15 304

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————

 

Môn Hóa học 2

Thời gian:
Lý thuyết: sáng 27/5, 28/5, 29/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/5, 5/6, 8/6, 9/6/2020.
Thực hành: sáng 10/6, chiều 10/6, sáng 11/6, chiều 11/6/2020.

Địa điểm: P201.

Môn Hóa Sinh

Lý thuyết: chiều các ngày 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 22/6/2020.
Thực hành: chiều các ngày 23/6, 24/6/2020.

Địa điểm P201.

————

————–

Môn Tiếng Anh cơ bản 1.

Thời gian học: Buổi sáng các ngày 23, 24, 25, 26, 29, 30/6/2020.
Địa điểm: P201

Môn Chính trị 2

Thời gian học: Buổi sáng các ngày: 1, 3, 6, 8, 13, 14/7/2020.
Địa điểm: P201.

Môn Vật lý đại cương- Lý sinh

Thời gian: chiều 1/7, chiều 7/7, chiều 9/7, sáng 20/7, sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 23/7, chiều 23/7, sáng 24/7, chiều 24/7/2020.

Địa điểm: P201

Môn Bệnh học cơ sở

Thời gian sáng: 7/7, 9/7, 10/7, 15/7, 16/7, 17/7/2020.

Địa điểm: P201

——-

 

 LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHÓA 11

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
13/8 Pháp luật 7h45- 9h15 201
14/8 Chính trị 2 7h45- 9h15 201
15/8 TACB 1 7h45- 9h15 201
17/8 VLĐC- Lý sinh 7h45- 9h15 201
18/8 Hóa học 2 7h45- 9h15 201
19/8 Dược liệu 1 7h45- 9h15 201
20/8 Hóa sinh 7h45- 9h15 201
21/8 Bệnh học 7h45- 9h15 201

——————————-

Môn Xác suất thống kê
Lý thuyết: sáng các ngày 7,8,9,10,11,14,15,16,17/9/2020.
Địa điểm: P302

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

Lý thuyết: Sáng 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 28/9, 29/9, 30/9, 1/10.
Địa điểm: P 302

Môn Dược lý 1

 • Lý thuyết sáng: 14/10, 16/10, 19/10, 21/10, 23/10, 26/10, 28/10, 30/10, 02/11, 03/11.
 • Thực hành sáng: 04/11, 05/11, 06/11, 09/11.

Địa điểm: P 302.

Môn Dược liệu 2

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày : 13/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11/2020
Thực hành: Buổi sáng các ngày: 23/11, 24/11/2020
Phòng: 302

Môn Bào chế 1

Lý thuyết sáng: 25/11, 27/11, 30/11, 1/12, 3/12, 4/12, 7/12, 8/12/2020
Thực hành sáng: 9/12, 10/12, 11/12/2020
Phòng: 302

Môn Hóa dược

Lý thuyết sáng: 16/12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12/2020
Thực hành sáng: 23/12, 24/12/2020
Phòng: 302

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

—————-

 LỊCH THI LẠI VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 2

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 09/01/2020 Pháp luật 7h45 – 9h15 P. 302
Chính trị 2 9h30 – 11h00
Chiều 09/01/2020 Tiếng Anh 1 13h35-15h15 P. 302
Vật lý đại cương – Lý sinh 15h30-17h00
Sáng 10/01/2020 Hóa học 2 7h45 – 9h15 P. 302
Dược liệu 1 9h30 – 11h00
Chiều 10/01/2020 Hóa sinh 13h35-15h15 P. 302
Bệnh học 15h30-17h00

——————-

LỊCH THI HỌC KỲ 3

 

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
18/01/2021 Dược lý 1 07h45 – 09h15 302
19/01/2021 Xác suất thống kê y học 07h45 – 09h15 302
20/01/2021 Dược liệu 2 07h45 – 09h15 302
21/01/2021 Giáo dục quốc phòng – An ninh 07h45 – 09h15 302
22/01/2021 Bào chế 1 07h45 – 09h15 302
23/01/2021 Hóa dược 07h45 – 09h15 302

 

 

—————————————-

Môn: Tiếng Anh cơ bản 2

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 25, 26, 27, 28, 29/01, 01/02/2021
Địa điểm: P302

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu)

————————————-

 

Môn Pháp chế và tổ chức quản lý dược.

Thời gian học vào Sáng 22, 23, 24, 25, 26/2 và 01/03/2021 từ 7h30 – 11h.

Môn Bào chế 2

+ Lý thuyết: học vào Sáng Ngày 2, 3, 4, 5, 8, 9/03/2021 từ 7h30 – 11h. Chiều Ngày 2, 3, 4, 5/03/2021 từ 13h30 – 17h

+ Thực hành học vào Sáng Ngày 10, 11, 12, 15, 16, 17/03/2021.

Môn: Dược lý 2

 • Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 25, 26, 29, 30, 31/3/2021 và 1, 2, 5, 6, 7/04/2021
 • Thực hành: Buổi sáng các ngày 8, 9, 12, 13, 14/04/2021

Phòng: 303

Môn: Dược cổ truyền

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 20, 22, 26, 27, 28, 29/04/2021 và 3, 4/5/2021
Phòng: 302

Môn: Kinh Tế Dược

Sáng 2,7,8,9,10,11,14,15/6

Môn: Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 2,3,4,7,8,9,10,11/6

Môn: Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 16,18,21,23,24,25/6/2021.

Môn Quản lý tồn trữ thuốc (online)

Thời gian: Cả ngày 9,12,14/7

LỊCH NGHỈ HÈ: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/08/2021.

—————–

Môn: Quản trị kinh doanh dược

Thời gian: Chiều 7,9,14,16,21,23/9/2021

Môn: Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Thuốc

Thời gian: Chiều 5/10, 7/10, 12/10, 14/10, 19/10, 21/10/2021

Môn: Marketing dược

Thời gian: Chiều 27, 29/10, 2, 4, 9, 10/11/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K11

—————–

LỊCH THI HỌC KỲ KHÓA 11

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

——–

Môn: Kiểm nghiệm thuốc

Thực hành: Chiều 07,11,13,15,18, 20/05/2022
Phòng: 304 – Cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

——-

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

——-

Hướng dẫn viết sổ thực tập tốt nghiệp (online)

Lớp IDS1101, HDS1101: Thời gian 8h sáng 14/05/2022

Lớp VDS1101: Thời gian 14h chiều 14/05/2022

Môn: Dược lâm sàng

Lí thuyết: Sáng 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/05
Học online.

Môn: Thực hành – Dược học cổ truyền

Chiều 31/05 và 03/06/2022
Phòng 303 – cơ sở 212 Hoàng Quốc Việt

Môn: Thực hành – Dược lâm sàng

Sáng 06, 08/06/2022
P508 – Cơ sở 49 Thái Thịnh.

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913