Thời khóa biểu lớp VXN0901
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Xét nghiệm / Thời khóa biểu lớp VXN0901

Thời khóa biểu lớp VXN0901

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy – VXN0901

Thời gian Khai giảng từ 7h30 đến 11h30 ngày 20/07/2017.

1. Môn học Tâm Lý Y Đức: 

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 20/7, 24/7, 26/7, 28/7, 1/8, 3/8, 8/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

2. Môn học Chính trị 1:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/7, 25/7, 27/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8, 9/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

3. Môn học Giáo dục Thể chất:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

4. Môn học Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 10/8, 15/8, 17/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 1/9, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

5. Môn học: Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I).

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 29/8, 31/8, 6/9, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 26/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

6. Môn học Dinh dưỡng tiết chế:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 6/10/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

7. Môn học:Tin học.

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/10, 16/10,18/10, 20/10,  24/10, 25/10, 31/10, 3/11, 7/11/2017

Địa điểm: Phòng 203.

8. Môn học: Sinh học di truyền:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 8/11, 15/11, 16/11, 20/11, 21/11, 22/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

9. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 23/11, 29/11, 5/12, 13/12, 20/12, 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

10. Môn học Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý).

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 24/11, 27/11, 30/11, 1/12, 4/12, 6/12/2017

Địa điểm:

11. Môn Tin học (lần 2)

Học vào các ngày: sáng 25/11, chiều 25/11, sáng 26/11, chiều 26/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (lần 2)

 • Lý thuyết: sáng 2/12, chiều 2/12, sáng 3/12, chiều 3/12, sáng 4/12, sáng 6/12/2017.
 • Thực hành: sáng 7/12, sáng 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2017

13. Môn Tâm lý Y đức (lần 2):

Thời gian: sáng 10/12, chiều 10/12, sáng 11/12, sáng 12/12/2017.

14. Môn Giáo dục thể chất (lần 2): 

Thời gian: sáng 14/12, sáng 15/12, sáng 16/12, chiều 16/12/2017.

15. Môn Dinh dưỡng tiết chế (lần 2):

Thời gian: sáng 18/12, chiều 18/12, sáng 19/12, chiều 19/12/2017.

16. Môn chính trị 1 (lần 2).

Thời gian: sáng 21/12, sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 25/12, chiều 25/12/2017.

17.Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2):

Thời gian: sáng 27/12, chiều 27/12, sáng 28/12, chiều 28/12/2017.

18.Môn Sinh học di truyền (lần 2):

Thời gian học: sáng 17/12, chiều 17/12/2017.

LỊCH HỌC LẠI.

 • Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (Lý thuyết): sáng 23/12, chiều 23/12/2017.
 • Môn Giáo dục thể chất: sáng 21/12/2017, chiều 21/12/2017
 • Môn Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 29/12, chiều 29/12/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lưu ý: Sinh viên đi thi yêu cầu mang theo thẻ sinh viên.  ĐÚNG 13H SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 202
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyền tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) tại phòng 202
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng tiết chế tại phòng 202

LỊCH HỌC KỲ II

1.Môn Hóa Sinh:

– Lý thuyết:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành: 
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 29/1, chiều 30/1/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

2.Môn Pháp luật:

Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 31/1, 1/2, 2/2, 5/2, 6/2, 7/2/2018
Địa điểm: Phòng 203.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018:

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 Đinh Dậu – đến hết ngày 08/01/ Mậu Tuất).

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2018.

Thông tin chi tiết: Download tại đây.

3. Môn học: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/2, 27/2, 28/2, 1/3, 2/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 13/3/2018.
Tại phòng: 203.

– Thực hành:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 14/3, 15/3, 16/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2018.
Tại phòng: 103.

4. Môn Hóa Sinh (ôn tập): 
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h ngày: 28/3/2018
Tại phòng 203.

5. Môn Vật lý đại cương.
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/3, 30/3, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4, 13/4, 16/4, 17/4, 19/4, 20/4, 3/5, 11/5/2018 .
Tại phòng: 203.

6. Môn Dược lý.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 27/3, 29/3, 3/4, 4/4, 11/4, 23/4, 26/4, 27/4, 2/5, 4/5/2018.
Tại phòng 203.

– Thực hành:

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 14/5/2018.
Tại phòng 305.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

+ Sáng 14/05/2018:
07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng phòng 203
09h30 -11h00:Y đức phòng 203
+ Chiều 14/05/2018:
13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền . phòng 203
15h30 -17h00: Chính trị phòng 203
+ Sáng 15/05/2018:
07h30 – 09h00 Dược liệu 1(Dược) phòng 203 –Dinh dưỡng (XN+ ĐD): phòng 203
09h30 -11h00:Hóa học phòng 203
+ Chiều 15/05/2018:
13h30 – 15h00 : Giải phẫu sinh lý phòng 203 .
15h15 -16h45: Tin học phòng 203.
17h00- 18h30 :Giáo dục thể chất phòng 203.

—–

7.Môn Chuẩn đầu ra tin học:
Thời gian: từ 13h30 – 17h30 các ngày 17/5, 18/5, 21/5, 22/5/2018.
Phòng: 203.

8. Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 21/5, 22/5, 23/5, 24/5/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng 203

9.Môn Dược lý học phần lý thuyết (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: vào Sáng 28/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 28/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

10.Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203

11.Môn Hóa Sinh (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 30/5, 31/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 30/5, 31/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

12.Môn Chính trị 2:

Thời gian học: chiều 1/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

13.Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học: chiều 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 25/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • Ngày 18/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 203.
 • Ngày 19/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 203.
 • Ngày 20/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 203.
 • Ngày 21/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Dược lý tại phòng 203.
 • Ngày 22/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu tại phòng 203.

——————–

14.Môn Xác suất – Thống kê Y học: 
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 28/6, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7/2018.

Phòng: 203.

15.Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế: 
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 6/7, 9/7, 11/7, 18/7, 20/7, 23/7/2018.
Phòng 203.

Lịch nghỉ hè

Sinh viên nghỉ hè từ 25/07/2018 đến 03/09/2018


Môn Lao và bệnh phổi

Lý thuyết chiều ngày: sáng 14/8, chiều 14/8, sáng 15/8, chiều 15/8, sáng 17/8, chiều 17/8/2020.
Địa điểm: P103

Môn XN KST3

Thực hành : sáng 18, chiều 18/8/2020.
Địa điểm: P103

Môn XN HH 3

Thực hành: sáng 19, chiều 19/8/2020.
Địa điểm: P103

 

 LỊCH THI HỌC KỲ 6 KHÓA 9

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
24/8 XN KST 3 7h45- 9h15 302
25/8 XN Huyết học 3 7h45- 9h15 302
26/8 Thực hành nghiên cứu khoa học 7h45- 9h15 302
27/8 La và bệnh phổi

 

Lịch thi lại và cải thiện kỳ 6.

 

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 26/9 XN KST 3 7h45-9h15 P302
Chiều 26/9 XN HH3 13h45-15h15 P302
Sáng 27/9 TH NCKH 7h45-8h30 P302
Chiều 27/9 Lao và bệnh phổi 13h45-15h15 P302

 

———————–

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 K9

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: ngày 04/10/2020.

  Lớp Phòng
Sáng

 

VĐD0901 302
HĐD0901. HĐD0902 304
Chiều IĐD0901, IĐD0902 304
IXN0901 302

Nếu sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Yêu cầu sinh viên mang theo:

+ Bằng THPT bản gốc để đối chiếu

+ 1 bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng

+ 4 ảnh 3×4 (nền trắng, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp phía sau ảnh) để làm bằng.

Thời gian thi tốt nghiệp     

Môn Chính Trị

Sáng 05/10/2020 Lớp Phòng thi
Ca 1 (7h45-8h30) VĐD0901 304
HĐD0901, HĐD0902 302
Ca 2 (9h- 9h45) IĐD0901 304
IĐD0902 302
IXN0901 303

 

Môn Lý thuyết chuyên môn tổng hợp

Ngày  6/10/2020 Lớp Phòng thi
Sáng Ca 1 (7h45-10h15) VĐD0901 304
HĐD0901, HĐD0902 302
Chiều Ca 2 (13h30-16h) IĐD0901 304
IĐD0902 302
IXN0901 303

 

Thực hành

 • Lớp Điều Dưỡng
Ngày  8/10/2020 Lớp Phòng thi Phòng chờ thi
Sáng từ 7h45

 

HĐD0901

HĐD0902

VĐD0901

201 303, 302
Chiều chiều 13h45 IĐD0901

IĐD0902

201 302

 

 • Lớp Xét nghiệm
Ngày  9/10/2020 Lớp Phòng thi Phòng chờ
Sáng từ 7h45 IXN0901 Phòng 300 302

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên đến sớm 30 phút trước giờ thi, khi đi thi thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. Học viên mất thẻ sinh viên phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ SV và CMTND thì không được dự thi. Nếu mất CMTND thì mang giấy tờ tương đương thay thế (VD: Bằng lái xe…)
 2. Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy… để làm bài thi
 3. Thi thực hành yêu cầu mặc trang phục áo blouse, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo thẻ đầy đủ.
 4. Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn. Học viên nào đến trước ngày 04/10/2020 không hoàn thành lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng đúng thời hạn thì không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Tháng 10/2020.

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913