Thời khóa biểu lớp VTL1001

Thời khóa biểu lớp VTL1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và PHCN chính quy

VTL1001

Thời gian Khai giảng: Buổi sáng từ 8h – 11h ngày 25/07/2018 tại Phòng 203.

1/ Môn Y Đức:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 26/7, 30/7, 1/8, 3/8, 7/8, 9/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 27/7, 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

3/ Môn Hóa Học 1:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/8, 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 5/9/2018.
Địa điểm phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/9, 11/9, 13/9, 17/9, 19/9/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

4/ Môn Giải phẫu sinh lý:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 14/8, 16/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 10/9/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 12/9, 14/9, 18/9, 20/9/2018.
Địa điểm: Phòng 104.

5. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng:

Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9/2018
Địa điểm phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 1/10, 3/10, 5/10, 9/10/2018.
Địa điểm: Phòng 305

6. Môn Sinh học di truyền:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 2/10, 4/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

7/ Môn chính trị 1:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 01/11, 06/11/2018.
Phòng: 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 18/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11, 07/11, 09/11/2018.
Phòng: 203.

9/ Môn Quá trình phát triển con người:

Thời gian học: buổi sáng các ngày:  08/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018

Phòng: 301.

10/ Môn Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh:

Thời gian học: buổi sáng các ngày:  16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11/2018

Phòng: 301.

11/ Chính trị 1 (Lần 2) 
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/12, 13/12, 14/12/2018
Địa điểm: P203.

12/ Môn: Hóa học (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 20/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 20/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

13/ Môn: Vi sinh – ký sinh trùng (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 21/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 21/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

14/ Môn: Giáo dục thể chất (lần 2)
Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/12, 25/12, 26/12/2018 ( từ 13h30 phút – 17h 30 phút)
Địa điểm: P 203

15/ Môn: Giải phẫu sinh lý (lần 2)
Thời gian: chiều 27/12 từ 13h30 – 17h30p, chiều 28/12 từ 13h30 – 17h30p
Địa điểm: P 203.

16/ Môn : Sinh học di truyền (lần 2)
Thời gian: Chiều 02/01, 03/01/2019 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

======================

17/ Môn: Chính trị 2
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 14/02, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203

18/ Môn: Hóa sinh
Thời gian học:
Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 24/01, 25/01, 13/02, 15/02, 28/3, 29/3, 01/4, 02/4, 03/4/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày 04/04, 05/04, 08/04/2019.
Địa điểm: P 305.

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

———————-

19/ Môn: Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm
Thời gian học: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 20/02, 21/02, 22/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019
Địa điểm: P 304

20/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03/2019
Địa điểm: P304.
Thực hành: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03/2019.
Địa điểm: P104.

21/ Môn: Tiếng Anh 1
Thời gian buổi sáng các ngày: 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04/2019
Địa điểm: P 203.

22/ Môn: Pháp Luật
Thời gian: buổi sáng các ngày 18/4, 19/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4/2019
Địa điểm: P203.

————-

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I

Địa điểm: P304

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

———————–

23/ Môn: Dược lý
Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng các ngày 02/5, 09/5, 13/5, 14/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5/2019
Địa điểm: Phòng 502, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Thực hành: buổi sáng các ngày 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019
Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

24/ Môn: Vật lý đại cương- lý sinh
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019, buổi sáng các ngày 03/6, 04/6/2019.
Địa điểm: phòng 203.

25/ Môn: Tiếng Anh 1 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: sáng ngày 24/05, 27/05, 31/05/2019
Địa điểm: Giảng đường 505 Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

26/ Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi sáng và chiều ngày 01/06/2019
Thực hành: buổi sáng và chiều ngày 02/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

27/ Môn: Pháp Luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 03/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

28/ Môn: Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

29/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 05/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

30/ Môn: Dược liệu 1 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 06/06, 07/06/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

31/ Môn: Hóa học 2 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết buổi sáng, chiều 9/6/2019
Thực hành buổi sáng, chiều 10/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

——————

LỊCH THI HỌC KỲ II

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VTL1001

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
12/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Hóa sinh 304
13/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Pháp luật 304
14/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Chính trị 2 304
17/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm 304
18/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Tiếng anh cơ bản 1 304
19/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Vật lý đại cương – lý sinh 304
20/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dược lý 304
21/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 304


Ghi chú:
Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

—————–

 LỊCH THI HỌC KỲ 4 KHÓA 10

 

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
30/7 TACB 2 7h45- 9h15 201
31/7 Bệnh lý và VLTL cơ xương 1 7h45- 9h15 201
1/8 Bệnh học cơ sở 7h45- 9h15 201
4/8 GDSK-SKSS-KHHGĐ 7h45- 9h15 201
5/8 Bệnh lý và VLTL cơ xương  2 7h45- 9h15 201
6/8 Vận động trị liệu 7h45- 9h15 201

————————– 

32/ Môn Tiếng Anh chuyên ngành
Lý thuyết: chiều 7,8,9,10,11,14/9/2020.
Địa điểm: P304

33/ Môn Thử cơ đo tầm vận động
Lý thuyết: chiều 15,17,21,23,25,28,30/9, 2,5,6/10/2020.
Địa điểm: P302

34/ Môn Bệnh lý và VLTL hệ da-tiêu hóa-tiết niệu-sinh dục-nội tiết

Lý thuyết chiều: 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30/10/2020.

Địa điểm: P103.

35/Môn Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ tim mạch – hô hấp

Lý thuyết: chiều 2/11, 6/11, 9/11, 10/11, 12/11, 13/11/2020.
Thực hành: chiều 16/11, 17/11, 19/11, 20/11/2020.
Địa điểm: P 103.

36/ Môn Xoa bóp trị liệu

Lý thuyết: Chiều 10/12, 11/12, 14/12, 15/12, 17/12/2020
Thực hành: Chiều 18/12, 21/12, 22/12/2020.
Địa điểm: P 103

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày (01/01/2021)

————————–

LỊCH THI LẠI VÀ THI CẢI THIỆN KỲ 4

 

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 09/01/2020 Tiếng Anh cơ bản 2 7h45 – 9h15 P. 304
Bệnh lý và vật lý trị liệu cơ xương 1 9h30 – 11h00
Chiều 09/01/2020 Bệnh học cơ sở 13h35-15h15 P. 304
Giáo dục sức khỏe – Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình 15h30-17h00
Sáng 10/01/2020 Bệnh lý và vật lý trị liệu cơ xương 2 7h45 – 9h15 P. 304
Vận động trị liệu 9h30 – 11h00

———————– 

LỊCH THI HỌC KỲ 5

 

Ngày Môn Thi Thời gian Phòng
08/01/2021 Xoa bóp trị liệu 07h45 – 09h15 303
09/01/2021 Thử cơ và đo tầm vận động 07h45 – 09h15 303
12/01/2021 Tiếng Anh chuyên ngành 07h45 – 09h15 303
13/01/2021 Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ tim mạch – hô hấp 07h45 – 09h15 303
14/01/2021 Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ da – tiêu hóa – tiết niệu – sinh dục 07h45 – 09h15 303

——————————

 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG

1. Thời gian: 04 tuần

– Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 29/01/2021
– Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 05/03/2021

Thời gian thực tập cả ngày theo 2 buổi:
– Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
– Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

2. Địa điểm

– Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương

———————————

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021:

Từ 04/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (tức ngày 23/12 Âm lịch năm Canh Tý – đến hết ngày 07/01 Âm lịch năm Tân Sửu).

————————-

Môn: Ngôn ngữ trị liệu

Lý thuyết + Thực hành: buổi chiều các ngày 23, 24, 25, 29, 30, 31/03/2021 và 01, 02/04/2021
Địa điểm: P 303.

Môn: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Lý thuyết + Thực hành: buổi chiều các ngày 6, 7, 8, 9, 12, 13/04/2021
Địa điểm: P 303.

Môn Quản lý Khoa/Phòng Vật Lý Trị Liệu (học online)

Thời gian: Chiều 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21/5/2021

——

LỊCH THI HỌC KỲ 6 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K10

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913