Thời khóa biểu lớp VTL1001

Pin It

Thời khóa biểu lớp VTL1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và PHCN chính quy

VTL1001

Thời gian Khai giảng: Buổi sáng từ 8h – 11h ngày 25/07/2018 tại Phòng 203.

1/ Môn Y Đức:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 26/7, 30/7, 1/8, 3/8, 7/8, 9/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 27/7, 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

3/ Môn Hóa Học 1:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/8, 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 5/9/2018.
Địa điểm phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/9, 11/9, 13/9, 17/9, 19/9/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

4/ Môn Giải phẫu sinh lý:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 14/8, 16/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 10/9/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 12/9, 14/9, 18/9, 20/9/2018.
Địa điểm: Phòng 104.

5. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng:

Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9/2018
Địa điểm phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 1/10, 3/10, 5/10, 9/10/2018.
Địa điểm: Phòng 305

6. Môn Sinh học di truyền:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 2/10, 4/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

7/ Môn chính trị 1:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 01/11, 06/11/2018.
Phòng: 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 18/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11, 07/11, 09/11/2018.
Phòng: 203.

9/ Môn Quá trình phát triển con người:

Thời gian học: buổi sáng các ngày:  08/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018

Phòng: 301.

10/ Môn Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh:

Thời gian học: buổi sáng các ngày:  16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11/2018

Phòng: 301.

11/ Chính trị 1 (Lần 2) 
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/12, 13/12, 14/12/2018
Địa điểm: P203.

12/ Môn: Hóa học (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 20/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 20/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

13/ Môn: Vi sinh – ký sinh trùng (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 21/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 21/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

14/ Môn: Giáo dục thể chất (lần 2)
Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/12, 25/12, 26/12/2018 ( từ 13h30 phút – 17h 30 phút)
Địa điểm: P 203

15/ Môn: Giải phẫu sinh lý (lần 2)
Thời gian: chiều 27/12 từ 13h30 – 17h30p, chiều 28/12 từ 13h30 – 17h30p
Địa điểm: P 203.

16/ Môn : Sinh học di truyền (lần 2)
Thời gian: Chiều 02/01, 03/01/2019 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

======================

17/ Môn: Chính trị 2
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 14/02, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203

18/ Môn: Hóa sinh
Thời gian học:
Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 24/01, 25/01, 13/02, 15/02, 28/3, 29/3, 01/4, 02/4, 03/4/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày 04/04, 05/04, 08/04/2019.
Địa điểm: P 305.

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

———————-

19/ Môn: Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm
Thời gian học: buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 các ngày: 20/02, 21/02, 22/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019
Địa điểm: P 304

20/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03/2019
Địa điểm: P304.
Thực hành: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03/2019.
Địa điểm: P104.

21/ Môn: Tiếng Anh 1
Thời gian buổi sáng các ngày: 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04/2019
Địa điểm: P 203.

22/ Môn: Pháp Luật
Thời gian: buổi sáng các ngày 18/4, 19/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4/2019
Địa điểm: P203.

————-

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I

Địa điểm: P304

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

———————–

23/ Môn: Dược lý
Thời gian:

Lý thuyết: buổi sáng các ngày 02/5, 09/5, 13/5, 14/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5/2019
Địa điểm: Phòng 502, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Thực hành: buổi sáng các ngày 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019
Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, Nhà N2- Số 49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

24/ Môn: Vật lý đại cương- lý sinh
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019, buổi sáng các ngày 03/6, 04/6/2019.
Địa điểm: phòng 203.

25/ Môn: Tiếng Anh 1 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: sáng ngày 24/05, 27/05, 31/05/2019
Địa điểm: Giảng đường 505 Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

26/ Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi sáng và chiều ngày 01/06/2019
Thực hành: buổi sáng và chiều ngày 02/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

27/ Môn: Pháp Luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 03/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

28/ Môn: Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

29/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 05/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

30/ Môn: Dược liệu 1 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 06/06, 07/06/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

31/ Môn: Hóa học 2 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết buổi sáng, chiều 9/6/2019
Thực hành buổi sáng, chiều 10/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

——————

LỊCH THI HỌC KỲ II

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VTL1001

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
12/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Hóa sinh 304
13/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Pháp luật 304
14/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Chính trị 2 304
17/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dịch tễ và bệnh truyền nhiễm 304
18/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Tiếng anh cơ bản 1 304
19/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Vật lý đại cương – lý sinh 304
20/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Dược lý 304
21/06/2019 Sáng 7h45-9h15 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 304


Ghi chú:
Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

 

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Check Also

Thời khóa biểu lớp VTL1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp Cao đẳng KT Vật lý trị liệu và PHCN hệ chính quy – VTL1101

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.