Thời khóa biểu lớp VDS1001
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Dược / Thời khóa biểu lớp VDS1001

Thời khóa biểu lớp VDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – VDS1001

Thời gian Khai giảng: Buổi sáng từ 8h – 11h ngày 25/07/2018 tại Phòng 203.

Lưu ý cho sinh viên: 

  • Thời gian học buổi sáng: 7h30 – 11h30, thời gian học buổi chiều: 13h30 – 17h30.
  • Các buổi học thực hành sinh viên bắt buộc mặc áo blouse, quần dài khi vào phòng thực hành.

—————

1/ Môn Y Đức:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 26/7, 30/7, 1/8, 3/8, 7/8, 9/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 27/7, 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

3/ Môn Hóa Học 1:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/8, 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 5/9/2018.
Địa điểm phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 7/9, 11/9, 13/9, 17/9, 19/9/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

4/ Môn Giải phẫu sinh lý:

– Lý thuyết:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 14/8, 16/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 10/9/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành:
Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 12/9, 14/9, 18/9, 20/9/2018.
Địa điểm: Phòng 104.

5. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng:

Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9/2018
Địa điểm phòng 203.
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 1/10, 3/10, 5/10, 9/10/2018.
Địa điểm: Phòng 305

6. Môn Sinh học di truyền:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 2/10, 4/10, 8/10, 10/10, 12/10, 15/10/2018.
Địa điểm: Phòng 203.

7/ Môn chính trị 1:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 01/11, 06/11/2018.
Phòng: 203.

8/ Môn Tin học:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 18/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11, 07/11, 09/11/2018.
Phòng: 203.

9/ Môn Thực vật dược:

– Lý thuyết: buổi sáng các ngày: 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11/2018.

Phòng: 203.

– Thực hành: buổi sáng các ngày: 03/12, 04/12, 05/12/2018.

Phòng: 305.

10/ Môn Y đức (lần 2)
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 06/12, 07/12, 10/12, 11/12/2018
Địa điểm: P203.

11/ Chính trị 1 (Lần 2)
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/12, 13/12, 14/12/2018
Địa điểm: P203.

12/ Môn: Hóa học (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 20/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 20/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

13/ Môn: Vi sinh – ký sinh trùng (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 21/12 từ 7h30 – 11h30 phút, chiều ngày 21/12/2018 từ 13h30 phút – 17h30 phút
Địa điểm: P 302

14/ Môn: giáo dục thể chất (lần 2)
Thời gian: Buổi chiều các ngày 24/12, 25/12, 26/12/2018 ( từ 13h30 phút – 17h 30 phút)
Địa điểm: P 203.

15/ Môn: Giải phẫu sinh lý (lần 2)
Thời gian: chiều 27/12 từ 13h30 – 17h30p, chiều 28/12 từ 13h30 – 17h30p
Địa điểm: P 203.

16/ Môn : Sinh học di truyền (lần 2)
Thời gian: Chiều 02/01, 03/01/2019 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

LỊCH THI HỌC KỲ I

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

======================

17/ Môn: Chính trị 2
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 14/02, 18/02, 19/02/2019
Địa điểm: P 203

18/ Môn: Hóa sinh
Thời gian học:
Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 24/01, 25/01, 13/02, 15/02, 28/3, 29/3, 01/04, 02/04, 03/04/2019.
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày 04/04, 05/04, 08/04/2019.
Địa điểm: P 305.

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

—————————

19/ Môn: Bệnh học
Thời gian học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019
Buổi chiều các ngày 01/03, 04/03/2019 ( từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

20/ Môn Dược liệu:
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi sáng các ngày: 05/3, 06/3, 07/3, 08/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 18/3, 19/3/2019
Địa điểm: 203
Thực hành: buổi sáng các ngày: 20/03, 21/3, 25/03, 26/3/2019
Địa điểm: P305.

21/ Môn: Tiếng Anh 1
Thời gian buổi sáng các ngày: 10/04, 11/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04/2019
Địa điểm: P 203.

22/ Môn: Pháp Luật
Thời gian: buổi sáng các ngày 18/04, 19/04, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04/2019
Địa điểm: P203.

————-

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I

Địa điểm: P304

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

————————

 

23/ Môn: Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hóa học II)

Thời gian học
Lý thuyết: buổi sáng các ngày 02/5, 06/5, 08/5, 10/5, 14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 20/5, 21/5/2019
Địa điểm: phòng 203.
Thực hành: buổi sáng các ngày 22/5, 23/5, 28/5, 29/5/2019
Địa điểm: phòng 305.

24/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5/2019, buổi sáng các ngày 03/6, 04/6/2019.
Địa điểm: phòng 203.

25/ Môn: Tiếng Anh 1 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: sáng ngày 24/05, 27/05, 31/05/2019
Địa điểm: Giảng đường 505 Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

26/ Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi sáng và chiều ngày 01/06/2019
Thực hành: buổi sáng và chiều ngày 02/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

27/ Môn: Pháp Luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 03/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

28/ Môn: Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

29/ Môn: Vật lý đại cương – Lý sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng, chiều ngày 05/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

30/ Môn: Dược liệu 1 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 06/06, 07/06/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 08/06/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

31/ Môn: Hóa học 2 (học bổ sung kiến thức)
Lý thuyết buổi sáng, chiều 9/6/2019
Thực hành buổi sáng, chiều 10/6/2019
Địa điểm: Tầng 5 Nhà 2 – 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

——————-

LỊCH THI HỌC KỲ II

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VDS1001

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
12/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Hóa sinh 203
13/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Pháp luật 203
14/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Chính trị 2 203
17/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Bệnh học 203
18/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Tiếng anh cơ bản 1 203
19/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Vật lý đại cương – lý sinh 203
20/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Hóa học 2 203
21/06/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Dược liệu 1 203

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

———————————————-

32/ Môn: Dược liệu 2

Thời gian:

Lý thuyết: sáng các ngày 27/6, 28/6, 04/7, 05/7, 11/7, 12/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 22/7/2019.

Thực hành: sáng các ngày 23/7, 24/7, 25/7, 26/7/2019.

Địa điểm: Phòng 304.

33/ Môn: Xác suất thống kê

Thời gian: sáng các ngày 24/6, 25/6, 26/6, 01/7, 02/7, 03/7, 08/7, 09/7, 10/7/2019.

Địa điểm: Phòng 304.

Lịch nghỉ hè năm học 2018 – 2019
Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 27/7/2019 đến hết ngày 02/9/2019

—————————-

34/ Môn: Đảm bảo chất lượng thuốc
Thời gian học: Các buổi chiều 04/9, 05/9, 09/9, 12/9, 16/9, 17/9/2019
Địa điểm: P304.

35/ Môn: Quản trị kinh doanh Dược
Thời gian học:
Lịch học lý thuyết: chiều các ngày 06/9, 10/9, 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 24/9, 26/9, 30/9, 02/10/2019
Lịch học thực hành: chiều các ngày 04/10, 08/10, 10/10, 14/10/2019.
Địa điểm: P 304.

36/ Môn: Hóa dược I
Thời gian học:
Lịch học lý thuyết: chiều các ngày 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 01/10, 03/10, 07/10, 09/10, 11/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019
Lịch học thực hành: chiều các ngày 18/10, 21/10, 23/10, 25/10, 28/10, 30/10/2019
Địa điểm: P 203.

37/ Môn: Quốc phòng An ninh
Thời gian: chiều các ngày 22/10, 24/10, 29/10, 31/10, 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11/2019
Địa điểm: P 304.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II LỚP VDS1001

 

———————-

LỊCH THI HỌC KỲ 3 KHÓA 10

Lớp VDS1001

Ngày Môn Thời gian Phòng
16/12 Dược liệu 2 7h45- 9h15 302
17/12 Xác suất thống kê 7h45- 9h15 302
18/12 Quản trị KD dược 7h45- 9h15 302
20/12 Hóa dược 1 7h45- 9h15 302
21/12 Đảm bảo chất lượng thuốc 7h45- 9h15 302
24/12 GDQP 7h45- 9h15 302

————

38/ Môn Tiếng anh cơ bản 2
Thời gian: buổi sáng ngày 3/1, Chiều 3/1 và các buổi sáng các ngày 6,8,9,14/1/2020.
Địa điểm: Phòng 201

39/Môn Pháp chế dược:

Thời gian học: buổi sáng các ngày 7,10,13,15,16,17/1/2020.
Địa điểm: Phòng 201.

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————-

40/Môn Dược lý 1

Lý thuyết học buổi sáng: 19/2,20/2,21/2,26/2,27/2,28/2,4/3,5/3/2020

Thực hành học buổi sáng: 6,11,12,13/3/2020.

Địa điểm: P302

41/Môn Thực hành Hóa dược 2

Thời gian: sáng 8/6, 11/6, 12/6, 15/6/2020.
Địa điểm: P305

42/ Môn Thực hành Bào chế 1

Thời gian: sáng 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 22/6, 23/6/2020.
Địa điểm: P305.

———–

———-

43/ Môn Kinh tế Dược

Lý thuyết: buổi sáng ngày 29/6, 30/6, 1/7, 2/7, 6/7,7/7/2020.
Địa điểm: P302

—————————–

 LỊCH THI HỌC KỲ 4 KHÓA 10

 

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
30/7 TACB 2 9h45- 11h15 302
31/7 Dược lý 1 9h45- 11h15 302
1/8 Bào chế 1 9h45- 11h15 302
4/8 Hóa dược 2 9h45- 11h15 302
5/8 Pháp chế dược 9h45- 11h15 302
6/8 Kinh tế dược 9h45- 11h15 302

—————————

44/ Môn Tiếng anh chuyên ngành
Lý thuyết: sáng 7,8,9,10,11,14/9/2020.
Địa điểm: P203

45/ Môn Quản lý tồn trữ thuốc
Lý thuyết: sáng 17,18,21,22,23,24/9/2020.
Địa điểm: P203.

46/ Môn Dược lý 2

Lý thuyết: buổi sáng các ngày 28, 29/9,12, 13, 16, 19,20,23, 26/10/2020.

Thực hành: Buổi sáng các ngày 27, 30, 31/10/2020.

Địa điểm: P304

47/ Môn Tổ chức quản lý dược

Lý thuyết: Buổi sáng các ngày 30/9, 1,14,15,21,22/10/2020.

Địa điểm: P304.

——

LỊCH THI HỌC KỲ 6 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K10

——–

LỊCH NGHỈ TẾT 2022

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

  • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
  • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
  • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
  • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913