Thời khóa biểu lớp VDS0902
Home / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Dược / Thời khóa biểu lớp VDS0902

Thời khóa biểu lớp VDS0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy – VDS0902

Thời gian Khai giảng từ 14h đến 17h ngày 01/08/2017 tại Phòng 203.

Lưu ý: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài.

1.Môn học Giáo dục thể chất:

Thời gian: Chiều từ 13h30-17h các ngày: 7/8,9/8,11/8,14/8,16/8,18/8,  22/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

2.Môn học Chính trị 1:

Thời gian: Chiều từ 13h30-17h các ngày: 8/8, 10/8, 15/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 29/8/2017

Địa điểm: Phòng 203.

3. Môn học Tâm lý Y đức.

Thời gian: Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 24/8, 30/8, 7/9, 11/9, 14/9, 21/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

4. Môn học: Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I):

Thời gian: Chiều từ 13h30. đến 17h các ngày: 31/8, 1/9, 6/9, 8/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

5. Môn học: Thực hành Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I):

Thời gian: Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 2/10, 4/10, 5/10, 6/10, 9/10, 11/10/2017. (Thực hành chia 2 ca: ca 1 từ 13h30 đến 15h00: từ vần A đến vần M; ca 2: từ 15h30 đến 17h: từ vần N đến vần V).

Địa điểm: Phòng 305.

Lưu ý: Thực hành sinh viên đi học đúng giờ và đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài.

6. Môn học Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/9, 3/10, 12/10, 17/10,19/10, 26/10, 30/10, 1/11, 2/11, 6/11, 9/11, 10/11, 13/11, 17/11, 28/11/2017

Địa điểm: Phòng 203.

7. Môn học: Tin học.

Thời gian: Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 13/10, 16/10,18/10, 20/10,  24/10, 25/10, 31/10, 3/11, 7/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

8. Môn học: Sinh học di truyền.

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 8/11, 15/11, 16/11, 20/11, 21/11, 22/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

9. Môn học: Dược liệu 1.

Thời gian:

 • Học Lý thuyết: Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 14/11, 24/11, 27/11, 30/11, 1/12, 4/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12/2017.
 • Học thực hành: Chiều: 12/12, 14/12, 15/12, 18/12, 19/12, 21/12/2017( thực hành chia 2 ca: ca 1 từ 13h30 đến 15h00: từ vần A đến vần M; ca 2: từ 15h30 đến 17h: từ vần N đến vần V).

Địa điểm:

 • Học lý thuyết: Phòng 203
 • Học thực hành: Phòng 305

10. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng.

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 23/11, 29/11, 5/12, 13/12, 20/12, 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

11. Môn Tin học (lần 2)

Học vào các ngày: sáng 25/11, chiều 25/11, sáng 26/11, chiều 26/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (lần 2)

 • Lý thuyết: sáng 2/12, chiều 2/12, sáng 3/12, chiều 3/12, sáng 4/12, sáng 6/12/2017.
 • Thực hành: sáng 7/12, sáng 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2017

13. Môn Tâm lý Y đức (lần 2):

Thời gian: sáng 10/12, chiều 10/12, sáng 11/12, sáng 12/12/2017.

14. Môn Giáo dục thể chất (lần 2): 

Thời gian: sáng 14/12, sáng 15/12, sáng 16/12, chiều 16/12/2017.

15. Môn chính trị 1 (lần 2).

Thời gian: sáng 21/12, sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 25/12, chiều 25/12/2017.

16.Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2):

Thời gian: sáng 27/12, chiều 27/12, sáng 28/12, chiều 28/12/2017.

17.Môn Sinh học di truyền (lần 2):

Thời gian học: sáng 17/12, chiều 17/12/2017.

LỊCH HỌC LẠI.

 • Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (Lý thuyết + Thực hành): sáng 23/12, chiều 23/12, sáng 24/12, chiều 24/12/2017.
 • Môn Giáo dục thể chất: sáng 21/12/2017, chiều 21/12/2017
 • Môn Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 29/12, chiều 29/12/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lưu ý: Sinh viên đi thi yêu cầu mang theo thẻ sinh viên. ĐÚNG 13H SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 203
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 203
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 203
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 203
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 203
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 203
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyền tại phòng 203
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) tại phòng 203
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dược liệu 1 tại phòng 203

LỊCH HỌC KỲ II

1.Môn Hóa học 2:

– Lý thuyết:
Thời gian: sáng 7h30 đến 11h30 các ngày 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 25/1, 26/1,29/1,30/1, 31/1/2018
Địa điểm: Phòng 302.
– Thực hành:
Thời gian: sáng 7h30 đến 11h30 các ngày 1/2, 2/2, 5/2, 6/2, 7/2/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018:

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 Đinh Dậu – đến hết ngày 08/01/ Mậu Tuất).

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2018.

Thông tin chi tiết: Download tại đây.

2. Môn Pháp luật.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 26/2, 27/2, 28/2, 2/3, 5/3/2018.
Tại phòng: 302.

3. Môn Hóa Sinh:

– Lý thuyết: Buổi sáng từ 7h30 – 11h các ngày 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 19/3/2018.
Tại phòng: 302.

– Thực hành: Buổi sáng từ 7h30 – 11h các ngày 20/3, 21/3/2018
Tại phòng: 305.

4.Môn Thực vật Dược
– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 22/3, 23/3, 27/3, 28/3, 30/3, 2/4, 4/4, 5/4, 9/4, 18/4, 24/4, 26/4, 7/5, 8/5/2018.
Tại Phòng: 302.

– Thực hành:
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 9/5, 10/5, 14/5, 15/5,16/5/2018
Tại phòng: 305.

5.Môn Vật lý đại cương.
Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 10/4, 12/4, 16/4, 17/4, 19/4, 20/4, 27/4, 3/5, 11/5, 17/5, 18/5, 21/5/2018.
Tại phòng 302.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

+ Sáng 14/05/2018:
07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng phòng 203
09h30 -11h00:Y đức phòng 203
+ Chiều 14/05/2018:
13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền . phòng 203
15h30 -17h00: Chính trị phòng 203
+ Sáng 15/05/2018 :
07h30 – 09h00 Dược liệu 1(Dược) phòng 203 –Dinh dưỡng (XN+ ĐD) . phòng 203
09h30 -11h00:Hóa học phòng 203
+ Chiều 15/05/2018:
13h30 – 15h00 : Giải phẫu sinh lý phòng 203 .
15h15 -16h45: Tin học phòng 203.
17h00- 18h30 :Giáo dục thể chất phòng 203.

—–

6.Môn Chuẩn đầu ra Tin học:
Thời gian học vào Sáng 22/5, 23/5, 24/5, 25/5/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng: 203.

7.Môn thực hành hóa học 2 (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: chiều 24/5, chiều 25/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 305

8. Môn Thực vật dược (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 28/5 + sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 28/5 + chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.

Phòng 203.

9.Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203

10.Môn Hóa Sinh (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 30/5, 31/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 30/5, 31/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

11.Môn Chính trị 2:
Thời gian học vào Sáng 1/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng 203.

12. Môn Ngoại ngữ 1: 
Thời gian học vào Sáng 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 25/6/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng: 203.

——————

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • Ngày 18/06/2018: 9H45-11H30 thi môn Pháp Luật. Phòng 105.
 • Ngày 19/06/2018: 9H45-11H30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh. Phòng 105.
 • Ngày 20/06/2018: 9H45-11H30 thi môn Hóa sinh. Phòng 105.
 • Ngày 21/06/2018: 9H45-11H30 thi môn Thực vật Dược. Phòng 105.
 • Ngày 22/06/2018: 9H45-11H30 thi môn Hóa học 2. Phòng 105.

———————————

13.Môn Xác suất – Thống kê Y học:
Thời gian học: Buổi sáng các ngày: 27/6, 28/6, 29/6, 3/7, 5/7, 10/7 ,12/7 ,17/7 ,19/7/2018.
Phòng: 203.

14.Môn Bệnh học:
Thời gian học: buổi sáng các ngày: 2/7, 4/7, 6/7, 9/7, 11/7, 16/7, 18/7, 20/7, 23/7/2018.
Phòng: 203.

Lịch nghỉ hè

Sinh viên nghỉ hè từ 25/07/2018 đến 03/09/2018

15/ Môn Dược liệu 2:

Thời gian học:
– Lý thuyết: buổi sáng các ngày: 04/09, 06/09, 10/09, 12/09, 14/09, 18/09, 20/09, 24/09, 26/09, 28/09, 02/10, 04/10/2018.
Phòng: 302.
– Thực hành: buổi sáng các ngày: 08/10, 10/10, 18/10, 23/10/2018
Phòng: 305.

16/ Môn Hoá dược I:
Thời gian học:
– Lý thuyết: buổi sáng các ngày: 05/09, 07/09, 11/09, 13/09, 17/09, 19/09, 21/09, 25/09, 27/09, 01/10, 03/10, 05/10/2018.
Phòng: 302.
– Thực hành: buổi sáng các ngày: 11/10, 16/10, 17/10, 25/10, 30/10, 02/11/2018.
Phòng: 305.

17/ Môn Quản trị kinh doanh Dược:
Thời gian học:
– Lý thuyết: buổi sáng các ngày: 12/10, 15/10, 19/10, 22/10, 24/10, 26/10, 29/10, 31/10, 01/11/2018.
Phòng: 302.

– Thực hành: buổi sáng các ngày: 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2018.

Phòng 302.

18/ Môn Dược lý 1
Lý thuyết: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 12/11, 13/11, 14/11, 19/11, 21/11, 23/11, 27/11, 29/11, 03/12, 05/12/2018
Địa điểm: Phòng 302

Thực hành: buổi sáng từ 7h 30 đến 11h30 các ngày: 07/12, 10/12, 12/12, 13/12, 14/12/2018
Địa điểm: phòng 305.

——

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II năm học 2017 – 2018

19. Môn Chính trị 2 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
+ buổi sáng các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 7h30 – 11h30.
+ buổi chiều các ngày 17/12, 18/12/2018 từ 13h30 – 17h30.
Địa điểm: P203.

20. Môn học Tiếng anh cơ bản 1 (lần 2)
Thời gian: Sáng ngày 18/12/2018 (từ 7h30 đến 11h30) và Chiều 18/12/2018 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội.

21. Môn Dược liệu 2 (lần 2)

Thời gian: Sáng ngày 19/12 (từ 7h30 đến 11h30) và Chiều 19/12/2018 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203.

22. Môn Thực hành Hóa dược I ( lần 2)

Thời gian: Sáng ngày 20/12 (từ 7h30 đến 11h30) và Chiều 20/12/2018 (từ 13h30 đến 17h30)
Địa điểm: P 203

23. Môn: Quản trị kinh doanh dược (lần 2)

Thời gian: chiều 20/12, chiều 21/12/2018 từ 13h30 – 17h30.
Địa điểm: P304

LỊCH THI HỌC KỲ III

==============

Môn: Hóa dược II
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi chiều các ngày 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01/2019, buổi sáng ngày: 21/01/2019.
Địa điểm: P302.
Thực hành: Buổi sáng các ngày: 22/01, 23/01, 24/01, 25/01/2019
Địa điểm: P305.

==========

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Tức từ ngày 21/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 06/01/ Kỷ Hợi)

——————-

Môn: Pháp chế Dược
Thời gian học: buổi sáng từ 7h30 đến 11h 30 các ngày 13/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Đảm bảo chất lượng thuốc.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03/2019
Địa điểm: P 302.

Môn: Bào chế I.
Thời gian học:
Lý thuyết: học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 05/3, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20/03/2019.
Địa điểm: P 302.
Phần Thực hành: học buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/03/, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04/2019.
Địa điểm: P.305

Môn: Tiếng Anh 2
Thời gian buổi sáng các ngày : 02/04, 03/04, 04/04,05/04, 08/04, 09/04/2019
Địa điểm: P302.

————–

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ III

Địa điểm: P203

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút, mang theo thẻ sinh viên

———————

Môn Tiếng Anh 2 (học bổ sung kiến thức)

Thời gian: Chiều Ngày: 26/04, 06/05, 07/05, 16/05,17/05/2019 từ 13h30 – 17h30.

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Số 49 thái thịnh- Đống Đa – Hà Nội.

Môn Pháp chế dược (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng ngày 10/05,15/05/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Thực hành Hóa dược (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng các ngày 07/05, 13/05, 14/05/2019 từ 7h30 – 11h30
Địa điểm: Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2 – Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Môn: Thực hành bào chế 1 (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và chiều ngày 24/5/2019
Địa điểm: P 305.

—————

LỊCH THI HỌC KỲ IV

Địa điểm thi: 212 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Lớp VDS0902

Ngày Buổi thi Thời gian làm bài Môn thi Phòng thi
03/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Hóa dược II 203
04/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Đảm bảo chất lượng thuốc 203
06/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Bào chế I 203
07/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Tiếng anh cơ bản 2 203
10/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Pháp chế dược 203
11/6/2019 Sáng 9h45 – 11h15 Dược lý 1 203

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ sinh viên.

————————————-

Môn: Tổ chức và quản lý Dược

Thời gian: sáng 20/6, chiều 20/6, sáng 24/6, sáng 25/6, sáng 26/6, sáng 27/6, sáng 28/6/2019

Địa điểm: Phòng 201

Môn: Kinh tế Dược

Thời gian: sáng 01/7, sáng 02/7, sáng 04/7, sáng 05/7, sáng 09/7, sáng 10/7, sáng 11/7, sáng 12/7/2019

Địa điểm: Phòng 201.

Lịch nghỉ hè năm học 2018 – 2019:

Thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/8/2019

—————————-

Môn: Bào chế 2
Thời gian học:
• Lịch học lý thuyết: Sáng các ngày 19/8, 20/8, 22/8, 26/8, 28/8, 29/8, 4/9, 5/9, 9/9, 12/9, 13/9, 16/9/2019
• Lịch học thực hành: Sáng các ngày 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 23/9, 24/9/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Quản lý tồn trữ thuốc
Thời gian học: Sáng các ngày 21/8, 23/8, 27/8, 30/8, 06/9, 10/9, 11/9/2019
Địa điểm: P 203.

Môn: Kiểm nghiệm thuốc

Thời gian học:
• Lý thuyết: sáng các ngày 25/9, 26/9, 27/9, 30/9, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10/2019
• Thực hành: sáng các ngày 18/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Quốc phòng an ninh
Thời gian học: sáng các ngày 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019
Địa điểm: P304

Môn: Tiếng anh 3
Thời gian: sáng các ngày 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11, 04/11/2019
Địa điểm: P201

LỊCH THI LẠI KÌ IV LỚP VDS0901, VDS0902, VĐD0901

———————

LỊCH THI HỌC KỲ 5 KHÓA 09

Lớp VDS0902

Ngày Môn Thời gian Phòng
26/12 Tiếng anh chuyên ngành 7h45- 8h45 302
27/12 TC quản lý dược 7h45- 9h15 302
28/12 Kiểm nghiệm 7h45- 9h15 302
30/12 Kinh tế dược 7h45- 9h15 302
31/12 Quản lý tồn trữ thuốc 7h45- 9h15 302
2/1 Bào chế 2 7h45- 9h15 302
4/1 GDQP 7h45- 9h15 302

 

Môn Marketing dược:

Thời gian học: buổi chiều ngày 8,9,10,13,14,15,16,17/1/2020.
Địa điểm: phòng 302.

 

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH: 01 ngày: 1/1/2020 (thứ tư)

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

HSSV nghỉ từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

————

Môn Dược lâm sàng

Lý thuyết học buổi chiều: 17/2,18/2,24/2,25/2,2/3,3/3, sáng 6/3, chiều 6/3/2020.

Địa điểm: P304

Môn Dược lý 2

Lý thuyết học buổi chiều: 19/2,20/2,21/2,26/2,27/2,28/2,4/3,5/3/2020.

Địa điểm: P304

————–

———

Môn Dược lâm sàng

Lý thuyết: sáng: 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7/2020.
Thực hành: sáng 11/7, chiều 11/7/2020.

Phòng: 304.

Môn dược lý 2

Lý thuyết: sáng ngày 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23/7/2020.
Thực hành: sáng ngày 24, 27, 28, 29/7/2020
Địa điểm: P304

Môn Kỹ năng giao tiếp bán thuốc

Thời gian ngày:sáng – chiều 11/8, sáng – chiều 12/8, sáng – chiều 13/8/2020.
Địa điểm: P 304

 

Lịch thi học kỳ 6 khóa 9

Ngày Môn thi Thời gian Phòng
24/8 Maketing dược 7h45- 9h15 201
25/8 Dược lâm sàng 7h45- 9h15 201
26/8 KNGT bán thuốc 7h45- 9h15 201
27/8 Dược lý 2 7h45- 9h15 201

 

Lịch thi lại và thi cải thiện kỳ 6

Ngày Môn Thi Thời gian Địa điểm
Sáng 26/9 Marketing Dược 7h45- 8h30 P302
Chiều 26/9 Dược lâm sàng 13h45-15h15 P302
Sáng 27/9 KNGT bán thuốc 7h45- 8h45 P302
Chiều 27/9 Dược lý 2 13h45-15h15 P302

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

+ Môn thi Chính trị: Buổi sáng ngày 5/10/2020 từ 10h00 tại phòng 505 –  Nhà N2 – Số 49 Thái Thịnh – Q. Đống Đa – Hà Nội.

+ Môn thi Lý thuyết chuyên tổng hợp nghề nghiệp: Buổi chiều ngày 6/10/2020 từ 13h30 tại phòng 505 –  Nhà N2 – Số 49 Thái Thịnh – Q. Đống Đa – Hà Nội.

+ Môn thi thực hành nghề nghiệp: Buổi sáng ngày 08/10/2020 từ 7h30 tại phòng 507 và 508 –  Nhà N2 – Số 49 Thái Thịnh – Q. Đống Đa – Hà Nội

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913