Danh sách các tổ hợp môn xét tuyển Đại học trong tuyển sinh năm 2019
Trang chủ / Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 / Danh sách các tổ hợp môn xét tuyển Đại học trong tuyển sinh năm 2019

Danh sách các tổ hợp môn xét tuyển Đại học trong tuyển sinh năm 2019

Để thuận lợi hơn cho các thí sinh trong quá trình tìm kiếm những khối thi đại học trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur liệt kê lại đầy đủ thông tin cho các thí sinh được biết biết rõ.

Danh sách các khối thi Đại học chính trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Danh sách các khối thi Đại học chính trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Danh sách các khối thi Đại học chính trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Tổ hợp thi khối A

Thông tin về các khối thi Đại học và môn thi thuộc khối A được khá nhiều thí sinh quan tâm và tìm kiếm. Tổ hợp khối A thi Đại học gồm có:

 • Tổng hợp danh sách các khối thi Đại học thí sinh nên biết 1
 • Tổ hợp thi khối A
 • Khối A00: Toán, Lý, Hóa
 • Khối A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • Khối A02: Toán, Vật lí, Sinh học
 • Khối A03: Toán, Vật lí, Lịch sử
 • Khối A04: Toán, Vật lí, Địa lí
 • Khối A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
 • Khối A06: Toán, Hóa học, Địa lí
 • Khối A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Khối A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Khối A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 • Khối A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân
 • Khối A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 • Khối A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
 • Khối A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 • Khối A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
 • Khối A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • Khối A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
 • Khối A18: Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

Tổ hợp thi khối B

Khối B đa phần tập trung vào những trường chuyên về Y Dược, những trường Y Dược nổi tiếng như: Đại học Y Dược Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur… Theo đó, tổ hợp khối B gồm có:

 • Khối B00: Toán, Hóa, Sinh
 • Khối B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
 • Khối B02: Toán, Sinh học, Địa lí
 • Khối B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • Khối B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • Khối B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
 • Khối B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp khối C

Tất cả các khối thi Đại học thuộc khối C gồm có:

 • Khối C00: Văn, Sử, Địa
 • Khối C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • Khối C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
 • Khối C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • Khối C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • Khối C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
 • Khối C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
 • Khối C07: Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
 • Khối C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh
 • Khối C09: Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
 • Khối C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • Khối C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • Khối C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa
 • Khối C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Khối C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Khối C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
 • Khối C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Khối C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Khối A, B, C, D vẫn là những khối thi chính trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Khối A, B, C, D vẫn là những khối thi chính trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Tổ hợp thi khối D

Tổng hợp các tổ hợp môn thi Đại học thuộc khối D gồm có:

 • Khối D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Khối D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • Khối D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • Khối D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • Khối D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • Khối D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • Khối D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Khối D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Khối D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Khối D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Khối D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • Khối D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • Khối D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • Khối D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Khối D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Khối D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • Khối D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 • Khối D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • Khối D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • Khối D20: Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 • Khối D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • Khối D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • Khối D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • Khối D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • Khối D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • Khối D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • Khối D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • Khối D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • Khối D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • Khối D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • Khối D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • Khối D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • Khối D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • Khối D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • Khối D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • Khối D41: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • Khối D42: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • Khối D43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhậ
 • Khối D44: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • Khối D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • Khối D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • Khối D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • Khối D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • Khối D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • Khối D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • Khối D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • Khối D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • Khối D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • Khối D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • Khối D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Khối D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đứ
 • Khối D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D75: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • Khối D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Khối D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • Khối D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • Khối D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • Khối D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • Khối D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • Khối D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • Khối D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • Khối D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Khối D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • Khối D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • Khối D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • Khối D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • Khối D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • Khối D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Hy vọng tất cả những thông tin cập nhật trên đã giúp các thí sinh có được cái nhìn tổng quan nhất về các khối thi Đại học. Các thí sinh cần phải tìm hiểu và cân nhắc để lựa chọn được ngành nghề cũng như trường đào tạo uy tín trước khi làm hồ sơ xét tuyển.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
 • Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
 • Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
 • Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số  913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913
 

Check Also

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm

5.0 01 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường đại học đang tăng tốc …