Trung cấp Hộ sinh

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Hộ sinh năm 2017 địa chỉ học tại Hà Nội, thời gian đào tạo trong hoặc ngoài giờ hành chính, có lớp học Thứ 7 và Chủ nhật.

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Hộ sinh tại Hà Nội năm học 2017 – 2018

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Hộ sinh học tại Hà Nội năm học 2017 – 2018 nhằm tạo điều kiện cho các nữ Hộ sinh trung cấp được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Read More »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.