Thời khóa biểu lớp VTL1301-CĐVB2

Pin It

Thời khóa biểu lớp VTL1301-CĐVB2

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi VB2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1301-CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

Đối với các môn thực hành: Sinh viên đi học đầy đủ, mặc áo Blouse và quần dài.

***********************

Môn: Giáo dục thể chất
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 23/03, 24/03/2019
Địa điểm: P 302.

Môn: Sinh học di truyền
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/04, 07/04/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/04, 27/04/2019
Địa điểm: P 302

Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/04, 28/04/2019
Địa điểm: P302.

Môn: Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Phòng: 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104

Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P 203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P 305.

Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 08/6, 09/6/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Tin học
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 15/6, 16/6/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Giáo dục quốc phòng
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/06, 23/06/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Pháp luật
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/06, 30/06/2019
Địa điểm: p304.

Môn: Hóa học
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 06/07, 07/07/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 13/07, 14/07/2019
Địa điểm: P201

Môn: Giáo dục thể chất (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/07, 21/07/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Xác xuất, thống kê y học
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 27/07, 28/07/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Giải phẫu sinh lý.
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 03/08, 17/08/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 18/08/2019
Địa điểm: P 104

Môn: Hóa Sinh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 04/08, 10/08, 11/08/2019
Địa điểm: P 203

Môn: Vật lý đại cương – lý sinh (Học bổ sung kiến thức)
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 24/08, 25/08/2019
Địa điểm: P203

Môn: Giáo dục Quốc phòng An ninh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 31/08, 01/09/2019
Địa điểm: P 304.

Môn: Chính trị
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/9, 08/9/2019, buổi sáng ngày 14/09/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Vi sinh vật – ký sinh trùng (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi chiều ngày 14/09/2019, buổi sáng và buổi chiều ngày 15/09/2019
Địa điểm: P304.

Môn: Tin học (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày ngày 21/09/2019
Địa điểm: P203

Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày ngày 22/09/2019
Địa điểm: P203

LỊCH THI HỌC KỲ I

Thời gian Ngày thi Phòng thi
Ngày 28/09/2019 Ngày 29/09/2019
8h00-9h30 Chính trị Pháp luật 304
9h45– 11h00 Giáo dục quốc phòng Tin học 304
14h00 – 15h30 Xác suất, thống kê y học Hóa học 304
15h45 – 17h00 Vật lý đại cương – lý sinh Giáo dục thể chất 304

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên

————-

Môn: Mô phôi
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 05/10, 06/10/2019
Địa điểm: P201

Môn: Sinh học và di truyền (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/10, 13/10/2019
Địa điểm: P 304

Môn: Y đức
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 19/10, 20/10/2019
Địa điểm: P 201

Môn: Hóa sinh (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 26, 27/10, 02/11/2019
Địa điểm: P 201.

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 03/11, buổi sáng ngày 09/11
Thực hành: buổi chiều ngày 09/11, buổi sáng và buổi chiều ngày 10/11/2019
Địa điểm: P 304/p201.

Môn: Dược lý (học bổ sung kiến thức)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 16/11, 17/11/2019
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 23/11/2019
Địa điểm: P304, P305

Môn: Y đức (học bổ sung kiến thức)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 24/11/2019
Địa điểm: P304

 

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Check Also

Thời khóa biểu lớp VTL1101

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa biểu lớp Cao đẳng KT Vật lý trị liệu và PHCN hệ chính quy – VTL1101

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.