Pin It

Thời khóa biểu lớp VTL1101 – VB2

5 (100%) 1 vote

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng KT Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:

Tên lớp: VTL1101-VB2

Lưu ý thời gian học: Sáng từ 8h đến 11h30. Chiều từ 14h đến 17h30.

1/ Môn Hóa học:

Thời gian: Sáng 23/6, chiều 23/6, sáng 24/6, chiều 24/6, sáng 1/7, chiều 1/7, sáng 8/7, chiều 8/7/2018.

Phòng 203.

2/ Môn Chính trị:

Thời gian: sáng 30/6, chiều 30/6, sáng 7/7, chiều 7/7, sáng 14/7, chiều 14/7/2018

Phòng 203.

3/ Môn Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: sáng 15/7, chiều 15/7, sáng 22/7, chiều 22/7, sáng 29/7, chiều 29/7/2018.

Phòng 203.

4/ Môn Pháp luật:

Thời gian: sáng 21/7, chiều 21/7, sáng 28/7, chiều 28/7/2018.

Phòng 203.

5/ Môn Tin học:

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 4/8, 5/8, 11/8, 12/8/2018.
Phòng 203.

6/ Môn Hóa Sinh:

Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 18/8, 19/8, 25/8, 26/8, 1/9, 8/9/2018.
Phòng 203

7. Môn Vi sinh vật – Ký sinh trùng:

Thời gian học: Sáng chiều các ngày: 9/9, 16/9/2018.
Phòng: 203.

8. Môn Sinh học và Di truyền:

Thời gian học: Sáng chiều các ngày: 15/9, 22/9/2018.
Phòng: 203.

9. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh.

Thời gian học: Sáng + chiều các ngày: 23/9, 29/9/2018.
Phòng: 203.

10/ Môn Giải phẫu sinh lý (thực hành):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 30/9/2018
Phòng 104
Lưu ý: sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse.

11/Môn Hóa học (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 6/10, 13/10/2018.
Phòng 203.

12/ Môn Xác xuất – thống kê Y học:
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 7/10, 14/10/2018
Phòng 203.

13/ Môn Chính trị (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 20/10, 27/10/2018
Phòng 203.

14/ Môn Pháp luật (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 3/11, 10/11/2018
Phòng 203.

15/ Môn Giáo dục thể chất:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 21/10, 28/10/2018 .
Phòng 203.

16/ Môn Giáo dục quốc phòng:
Thời gian học: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 4/11, 11/11/2018
Phòng 203.

17/ Môn Tin học (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 17/11, 18/11/2018
Phòng 203.

18/ Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2 cho những sinh viên chưa học):
Lý thuyết: Buổi sáng và buổi chiều các ngày: 24/11, 25/11, 01/12/2018.
Phòng 203.

Thực hành: Buổi sáng và buổi chiều ngày: 02/12/2018
Phòng 104.

19/ Môn: Sinh học và di truyền (Lần 2)
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày: 08/12, 09/12/2018
Địa điểm: P203

LỊCH THI HỌC KỲ I

20/ Môn Hóa sinh (lần 2 cho những sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 22/12, 23/12/2018
Địa điểm: P 203.

21/ Môn Dược lý
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 29/12, 30/12/2018
Địa điểm: P 302

22/ Môn: Vi sinh vật – Ký sinh trùng (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 05/01, 06/01/2019
Phòng 203.

23/ Môn: Dược lý (Thực hành)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 12/01, 13/01/2019
Địa điểm: P305
Lưu ý: Sinh viên đi học mặc đầy đủ áo blouse

24/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
Thời gian học:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 19/01, 20/01/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày 26/01, 27/01/2019
Địa điểm: P104
Lưu ý: Sinh viên đi học thực hành mặc đầy đủ áo blouse

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Sinh viên nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (Tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi)

——————–

25/ Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
Thời gian: buổi sáng và chiều các ngày 16/02, 17/02/2019
Địa điểm: P302.

26/ Môn: Bệnh học
Thời gian: Buổi sáng và chiều các ngày 23/02, 24/02/2019
Địa điểm: P302.

27/ Môn: Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều các ngày 02/3, 03/3, 16/03, 17/03/2019
Địa điểm: P203

28/ Môn: Vật lý đại cương – lý sinh (lần 2 cho sinh viên chưa học)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều ngày 09/3, 10/3/2019
Địa điểm: P203.

***********

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I
Địa điểm: P304

– Ngày 23/3/2019

  • 8h00-9h15: Chính trị
  • 9h30 – 10h45: Xác xuất, thống kê y học
  • 14h00 – 15h15: Pháp luật
  • 15h30 – 16h45: Giáo dục thể chất

– Ngày 24/03/2019

  • 8h00-9h15: Quốc phòng an ninh
  • 9h30 – 10h45: Hóa học
  • 14h00 – 15h15: Tin học
  • 15h30 – 16h45: Giải phẫu sinh lý

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút và mang theo thẻ sinh viên.

************

29/ Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều các ngày 30/03, 31/03, 06/04/2019.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 07/04/2019
Địa điểm: P203.

30/ Môn: Quá trình phát triển con người
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 20/4, 27/4/2019
Địa điểm: P 302

31/ Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thời gian: buổi sáng và buổi chiều các ngày 21/4, 28/4/2019
Địa điểm: P302.

32/ Môn: Dược lý (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)

Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 04/05/2019.

Địa điểm: Phòng 203.

Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 05/05/2019
Địa điểm: P305

33/ Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 11/05/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 12/05/2019
Địa điểm: P104.

34/ Môn: Sinh lý bệnh miễn dịch (lần 2 dành cho sinh viên chưa học)
Thời gian:
Lý thuyết: buổi sáng và buổi chiều ngày 18/05, 19/05/2019. Địa điểm: P203.
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều ngày 25/05/2019. Địa điểm: P305

35/ Môn: Giải phẫu bệnh
Thời gian: Buổi sáng và buổi chiều ngày 26/05, 01/06, 02/06/2019
Địa điểm: P 304.

36/ Môn: Thử cơ và đo tầm vận động
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 15/06, 16/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 22/06/2019
Địa điểm: P104

37/ Môn: Vận động trị liệu
Lý thuyết: buổi sáng và chiều các ngày 23/06, 29/06/2019
Địa điểm: P203
Thực hành: buổi sáng và buổi chiều các ngày: 30/06/2019
Địa điểm: P104.

——————-

LỊCH THI HỌC KỲ II

Lớp VTL 1101–LT, VTL1101-VB2, VTL1101-CĐVB2

Địa điểm: Phòng 304

Thời gian Ngày 08/06/2019 Ngày 09/06/2019
8h00-9h30 Sinh học và di truyền Hóa sinh
9h45– 11h15 Dược lý Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
14h00 – 15h30 Vi sinh vật – ký sinh trùng Sinh lý bệnh – Miễn dịch
15h45 – 17h15 Vật lý đại cương – lý sinh Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải mang theo thẻ sinh viên (trường hợp mất thẻ phải xin cấp lại)

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Check Also

Thời khóa biểu lớp VTL1201-CĐVB2

5 (100%) 1 vote KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR Thời khóa ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.