Pin It
Trang chủ / Thời khóa biểu / Lớp Cao đẳng Xét nghiệm / Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy – VXN0901

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy – VXN0901

5 (100%) 1 vote

KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy – VXN0901

Thời gian Khai giảng từ 7h30 đến 11h30 ngày 20/07/2017.

1. Môn học Tâm Lý Y Đức: 

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 20/7, 24/7, 26/7, 28/7, 1/8, 3/8, 8/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

2. Môn học Chính trị 1:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 21/7, 25/7, 27/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8, 9/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

3. Môn học Giáo dục Thể chất:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

4. Môn học Giải phẫu sinh lý:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 10/8, 15/8, 17/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 1/9, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

5. Môn học: Hóa học Đại cương vô cơ (Hóa học I).

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h các ngày: 29/8, 31/8, 6/9, 8/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9, 26/9/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

6. Môn học Dinh dưỡng tiết chế:

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 6/10/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

7. Môn học:Tin học.

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 13/10, 16/10,18/10, 20/10,  24/10, 25/10, 31/10, 3/11, 7/11/2017

Địa điểm: Phòng 203.

8. Môn học: Sinh học di truyền:

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 8/11, 15/11, 16/11, 20/11, 21/11, 22/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

9. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng.

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 23/11, 29/11, 5/12, 13/12, 20/12, 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

10. Môn học Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý).

Thời gian: Buổi sáng các ngày: 24/11, 27/11, 30/11, 1/12, 4/12, 6/12/2017

Địa điểm:

11. Môn Tin học (lần 2)

Học vào các ngày: sáng 25/11, chiều 25/11, sáng 26/11, chiều 26/11/2017.

Địa điểm: Phòng 203.

12. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (lần 2)

 • Lý thuyết: sáng 2/12, chiều 2/12, sáng 3/12, chiều 3/12, sáng 4/12, sáng 6/12/2017.
 • Thực hành: sáng 7/12, sáng 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2017

13. Môn Tâm lý Y đức (lần 2):

Thời gian: sáng 10/12, chiều 10/12, sáng 11/12, sáng 12/12/2017.

14. Môn Giáo dục thể chất (lần 2): 

Thời gian: sáng 14/12, sáng 15/12, sáng 16/12, chiều 16/12/2017.

15. Môn Dinh dưỡng tiết chế (lần 2):

Thời gian: sáng 18/12, chiều 18/12, sáng 19/12, chiều 19/12/2017.

16. Môn chính trị 1 (lần 2).

Thời gian: sáng 21/12, sáng 22/12, chiều 22/12, sáng 25/12, chiều 25/12/2017.

17.Môn Giải phẫu sinh lý (lần 2):

Thời gian: sáng 27/12, chiều 27/12, sáng 28/12, chiều 28/12/2017.

18.Môn Sinh học di truyền (lần 2):

Thời gian học: sáng 17/12, chiều 17/12/2017.

LỊCH HỌC LẠI.

 • Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) (Lý thuyết): sáng 23/12, chiều 23/12/2017.
 • Môn Giáo dục thể chất: sáng 21/12/2017, chiều 21/12/2017
 • Môn Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 29/12, chiều 29/12/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lưu ý: Sinh viên đi thi yêu cầu mang theo thẻ sinh viên.  ĐÚNG 13H SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 202
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 202
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 202
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyền tại phòng 202
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học đại cương vô cơ (Hóa học I) tại phòng 202
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng tiết chế tại phòng 202

LỊCH HỌC KỲ II

1.Môn Hóa Sinh:

– Lý thuyết:
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1
Địa điểm: Phòng 203.

– Thực hành: 
Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 29/1, chiều 30/1/2018.
Địa điểm: Phòng 305.

2.Môn Pháp luật:

Thời gian: chiều 13h30 đến 17h các ngày 31/1, 1/2, 2/2, 5/2, 6/2, 7/2/2018
Địa điểm: Phòng 203.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2018:

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 Đinh Dậu – đến hết ngày 08/01/ Mậu Tuất).

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2018.

Thông tin chi tiết: Download tại đây.

3. Môn học: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/2, 27/2, 28/2, 1/3, 2/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 13/3/2018.
Tại phòng: 203.

– Thực hành:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 14/3, 15/3, 16/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3/2018.
Tại phòng: 103.

4. Môn Hóa Sinh (ôn tập): 
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h ngày: 28/3/2018
Tại phòng 203.

5. Môn Vật lý đại cương.
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 26/3, 30/3, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4, 13/4, 16/4, 17/4, 19/4, 20/4, 3/5, 11/5/2018 .
Tại phòng: 203.

6. Môn Dược lý.

– Lý thuyết:
Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 27/3, 29/3, 3/4, 4/4, 11/4, 23/4, 26/4, 27/4, 2/5, 4/5/2018.
Tại phòng 203.

– Thực hành:

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày: 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 14/5/2018.
Tại phòng 305.

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

+ Sáng 14/05/2018:
07h30 – 09h00 :Vi sinh ký sinh trùng phòng 203
09h30 -11h00:Y đức phòng 203
+ Chiều 14/05/2018:
13h30 – 15h00 :Sinh học di truyền . phòng 203
15h30 -17h00: Chính trị phòng 203
+ Sáng 15/05/2018:
07h30 – 09h00 Dược liệu 1(Dược) phòng 203 –Dinh dưỡng (XN+ ĐD): phòng 203
09h30 -11h00:Hóa học phòng 203
+ Chiều 15/05/2018:
13h30 – 15h00 : Giải phẫu sinh lý phòng 203 .
15h15 -16h45: Tin học phòng 203.
17h00- 18h30 :Giáo dục thể chất phòng 203.

—–

7.Môn Chuẩn đầu ra tin học:
Thời gian: từ 13h30 – 17h30 các ngày 17/5, 18/5, 21/5, 22/5/2018.
Phòng: 203.

8. Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 21/5, 22/5, 23/5, 24/5/2018 từ 7h30 – 11h30.
Phòng 203

9.Môn Dược lý học phần lý thuyết (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: vào Sáng 28/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 28/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

10.Môn Pháp luật (học bổ sung kiến thức):
Thời gian học: Sáng 29/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 29/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203

11.Môn Hóa Sinh (học bổ sung kiến thức):

Thời gian học: Sáng 30/5, 31/5/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 30/5, 31/5/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

12.Môn Chính trị 2:

Thời gian học: chiều 1/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng 203.

13.Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học: chiều 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 25/6/2018 từ 13h30 – 17h30.
Phòng: 203.

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • Ngày 18/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 203.
 • Ngày 19/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 203.
 • Ngày 20/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 203.
 • Ngày 21/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Dược lý tại phòng 203.
 • Ngày 22/06/2018: 13h30 – 15h30 thi môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu tại phòng 203.

——————–

14.Môn Xác suất – Thống kê Y học: 
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 28/6, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7/2018.

Phòng: 203.

15.Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế: 
Thời gian học: Buổi chiều các ngày: 6/7, 9/7, 11/7, 18/7, 20/7, 23/7/2018.
Phòng 203.

Lịch nghỉ hè

Sinh viên nghỉ hè từ 25/07/2018 đến 03/09/2018

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 - 0996.212.212

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.